VOO betreurt einde Project Versterking Medezeggenschap

Gepubliceerd op: vrijdag 27 maart, 2020

Aan een uniek samenwerkingsproject in het onderwijs komt binnenkort helaas een einde. Het gaat om het project ‘Versterking medezeggenschap’, opgezet om de medezeggenschap in het onderwijs te ondersteunen en te versterken.

In het project -dat werd gefinancierd door het Ministerie van OCW- werd samengewerkt door alle partijen die betrokken zijn bij medezeggenschap; de onderwijsraden, de vakbonden, het LAKS en de ouderorganisaties waaronder de VOO.

In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt minister Slob dat de subsidie voor dit project per 31 maart a.s. stopt en dat er een aanbesteding voor een andere vorm van ondersteuning van de medezeggenschap in het primair en voorgezet onderwijs wordt uitgezet. Onduidelijk is wat er vanaf 1 april gebeurt.

De VOO maakt zich zorgen over de continuïteit van de medezeggenschapsondersteuning. VOO voorzitter Marco Frijlink: ‘Het unieke van het project Versterking medezeggenschap is niet alleen de gebundelde kennis over medezeggenschap, maar veel meer nog dat de deelnemende partijen er ondanks verschillende -en soms tegenstrijdige- belangen steeds weer in slaagden om met een gezamenlijk standpunt of product naar buiten te treden. Daar wordt nu bewust een eind aan gemaakt.’

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...