Nieuws

Veel vragen over staking primair onderwijs

Gepubliceerd op: dinsdag 19 september 2017

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen over de aangekondigde staking in het primair onderwijs op 5 oktober. In onderstaand bericht is door adviseurs van de VOO de belangrijkste informatie voor ouders en medezeggenschapsraden op een rijtje gezet.

Op 5 oktober gaan veel leerkrachten in het primair onderwijs staken, waardoor veel basisscholen gesloten zullen blijven. De leerkrachten pleiten voor extra geld voor het primair onderwijs, dat moet worden besteed aan hogere salarissen en een verlaging van de werkdruk.

Voor ouders

Vooropgesteld: U dient als ouders tijdig te worden geïnformeerd over de wijze waarop de school met de staking omgaat. Scholen zijn niet wettelijk verplicht om op deze dag voor opvang voor uw kind te zorgen. Indien de school toch opvang regelt, bijvoorbeeld via de buitenschoolse opvang, moet u hier als ouder voor betalen. De school is wel verplicht om aan de minimale jaarlijkse onderwijstijd te voldoen. De Onderwijsinspectie controleert dit. Meestal hebben scholen voldoende marge-uren ingeroosterd, waardoor een uitgevallen schooldag niet meteen tot problemen leidt.

Voor de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft geen formele rol in de besluitvorming over de staking en ook niet in de informatievoorziening naar de ouders toe. De schoolleiding dient zelf tijdig informatie te verstrekken aan ouders en personeelsleden over de staking en de gevolgen hiervan. Omdat de medezeggenschapsraad vaak een aanspreekpunt is voor zowel ouders als persoonsleden, dient de schoolleiding de MR te informeren over de beslissingen die worden genomen met betrekking tot de staking.

De schoolleiding doet er goed aan om de medezeggenschapsraad te informeren over:

  • het al dan niet organiseren van buitenschoolse opvang;
  • het al dan niet in gedrang komen van de verplichte jaarlijkse onderwijstijd;
  • het al dan niet doorbetalen van salarissen van het personeel tijdens de staking.

Wij adviseren medezeggenschapsraden om er bij de schoolleiding op aan te dringen ouders en personeelsleden te informeren over de praktische gevolgen van de staking.

Voor personeelsleden

De Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft leerkrachten praktische informatie over de staking en geeft antwoord op veel gestelde vragen.

Steun

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) steunt de staking, die als doel heeft de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het lerarentekort terug te dringen en de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO roept ouders daarom op om de leerkrachten te steunen in deze actie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.