Nieuws

Steeds vaker ambtelijk secretarissen in onderwijs

Gepubliceerd op: maandag 26 april 2021

Steeds vaker zijn er ambtelijk secretarissen die het ‘regelwerk’ van de GMR uit handen nemen. En dat is goed nieuws, vindt ook Janny Arends, senior beleidsadviseur bij de VOO.

Elke MR heeft een secretaris die de agenda’s opstelt, vergaderingen notuleert en ander belang werk doet voor de medezeggenschap. Maar dit werk kost veel tijd en is niet waar MR-leden voor worden gekozen. Bovendien verandert de secretaris om de paar jaar en mist daardoor vaak continuteit. Zeker op het niveau van de GMR kan het daarom wenselijk zijn een ambtelijk secretaris aan te stellen.

Nut van de ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris is iemand die in dienst is en geen deel uitmaakt van de GMR. Deze persoon neemt al het regelwerk, zoals notuleren, agenda’s opstellen, archief beheren, contacten leggen, uit handen van de GMR. Zo kunnen de GMR-leden zich volledig focussen op het inhoudelijk belangrijke werk.

De VOO juicht het daarom toe dat er steeds vaker een ambtelijk secretaris is die de GMR ondersteunt. In een interview met het AOb geeft Janny Arends ook aan: “Het [hebben van een ambtelijk secretaris] is goed voor de professionalisering van de medezeggenschap.”

‘Linking pin’ tussen GMR en MR

Arends: “Je kunt de linking pin zijn tussen gmr en mr-leden. Er lopen nu vaak geen goede lijntjes. Je kunt adviseren over scholingsmogelijkheden voor medezeggenschappers. Je kunt één of twee keer per jaar themabijeenkomsten organiseren voor de mr-leden van jullie organisatie, of een nieuwsbrief uitbrengen. Het takenpakket is flexibel, je kunt het in overleg met het dagelijks bestuur van je mr zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Het helpt allemaal om de medezeggenschap te versterken; er is een wereld te winnen.”

Ook andere organisaties pleiten voor een stevigere rol van de ambtelijk secretaris. Zo pleit de Algemene Onderwijsbond ervoor om hier nadere afspraken voor op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van het primair en voortgezet onderwijs. De VOO ondersteunt een dergelijke oproep van harte en hoopt dat het aantal ambtelijk secretarissen de komende tijd nog verder zal toenemen.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.