Nieuws

Regionale netwerkbijeenkomsten voor MR-leden

Gepubliceerd op: vrijdag 6 september 2019

Versterking medezeggenschap, een initiatief van de ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert dit najaar twee regionale netwerkbijeenkomsten speciaal voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Doel van de bijeenkomsten is naast informatievoorziening vooral ook een mogelijkheid bieden andere MR-leden uit de regio te ontmoeten om contacten te leggen en ervaringen te delen. Na het plenaire deel kunnen de deelnemers kiezen uit drie workshops, georganiseerd door de VOO, CNV Onderwijs en Ouders & Onderwijs.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 17 oktober in het Drenthe College in Assen, de tweede op 28 oktober in het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan deelname, deze worden gedragen door Versterking medezeggenschap.

Data en locaties

17 oktober 2019: Drenthe College, Anne de Vriesstraat 70, Assen
28 oktober 2019: Koning Willem 1 College, Vlijmenseweg 2, 5223 GW ’s-Hertogenbosch

Programma

17.30 – 18.00 Ontvangst met koffie/thee en broodjes
18.00 – 18.30 Inleiding door Kitty Ramakers, projectleider Versterking medezeggenschap
18.45 – 19.45 1e workshopronde
19.45 – 20.15 pauze
20.15 – 21.15 2e workshopronde
Borrel/afsluiting

Workshops

1. Geld en school – Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Hoe lopen de geldstromen in het onderwijs en hoe kan de MR hier invloed op uitoefenen? In deze workshop laten we onder meer zien hoe een school aan zijn financiële middelen komt, welk deel van het geld voor bovenschoolse zaken wordt ingezet en hoe het zit met het geld voor passend onderwijs.

2. MR, profileer en presenteer jezelf aan de achterban met een filmpje! – CNV Onderwijs
Een filmpje is een ludieke manier om je als MR te presenteren aan je achterban. Wie zijn jullie en wat doen jullie? In een filmpje laat je het zien! Tijdens de workshop ervaar je hoe je eenvoudig een leuk filmpje kunt maken met je smartphone.

3. Ouders in en om de school – Ouders & Onderwijs.
Ouders zijn een onontbeerlijke partner voor de school. Ze hebben een formele (MR, OR) en een informele rol. De Staat van de Ouder 2019 laat zien dat er (te) veel afstand is tussen formele en informele ouderbetrokkenheid. In deze workshop laten we aansprekende voorbeelden zien en bespreken we kansen en mogelijkheden voor de samenwerking tussen ouders en school.

Aanmelden en informatie

Aanmelden is niet meer mogelijk.
Kijk voor meer informatie over Versterking medezeggenschap op www.infowms.nl.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.