Nieuws

Rapport: Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs

Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023

Medezeggenschap is belangrijk voor onderwijs- en schoolbeleid dat wordt gedragen door de organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de medezeggenschap is het hebben van voldoende faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijd, vergaderfaciliteiten en scholing, maar ook om budget voor het inhuren van externe deskundigen en administratieve ondersteuning.

In het rapport, Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs, wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Op welke manieren worden medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs in de praktijk gefaciliteerd, en waar hebben zij behoefte aan?”

Dit onderzoek is uitgevoerd door het CAOP ten behoeve van het project Sterk Medezeggenschap in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees hier het rapport

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De hoge schoolkosten waren al een probleem voor veel gezinnen en door de toenemende armoede leidt dit tot grotere ongelijkheid. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties sturen de Tweede Kamer een brief met het verzoek een einde te maken aan die ongelijkheid. Laptops en tablets voor school zouden kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen en als het aan de ondergetekende organisaties ligt wordt de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs helemaal afgeschaft. "Als de minister kansengelijkheid serieus neemt moet hij ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van hun ouders", aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).