Nieuws

Rapport: Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs

Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023

Medezeggenschap is belangrijk voor onderwijs- en schoolbeleid dat wordt gedragen door de organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de medezeggenschap is het hebben van voldoende faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijd, vergaderfaciliteiten en scholing, maar ook om budget voor het inhuren van externe deskundigen en administratieve ondersteuning.

In het rapport, Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs, wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Op welke manieren worden medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs in de praktijk gefaciliteerd, en waar hebben zij behoefte aan?”

Dit onderzoek is uitgevoerd door het CAOP ten behoeve van het project Sterk Medezeggenschap in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees hier het rapport

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek 'Eenzaam aan de top' (geschreven samen met Pim Bouwman).Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...