Nieuws

Rapport: Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs

Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023

Medezeggenschap is belangrijk voor onderwijs- en schoolbeleid dat wordt gedragen door de organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de medezeggenschap is het hebben van voldoende faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijd, vergaderfaciliteiten en scholing, maar ook om budget voor het inhuren van externe deskundigen en administratieve ondersteuning.

In het rapport, Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs, wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Op welke manieren worden medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs in de praktijk gefaciliteerd, en waar hebben zij behoefte aan?”

Dit onderzoek is uitgevoerd door het CAOP ten behoeve van het project Sterk Medezeggenschap in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees hier het rapport

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.