Positie MR verandert niet na afschaffing fusietoets

Gepubliceerd op: woensdag 20 juni, 2018

Minister Slob heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 augustus 2018. Vanaf dan krijgen alle fusies in het basis- en voortgezet onderwijs een lichte (procedurele) toets.

De rol van de (G)MR bij fusie verandert door de afschaffing van de fusietoets niet: het instemmingsrecht op grond van WMS artikel 10, lid 1 sub h blijft gehandhaafd waarmee de (G)MR niet alleen moet instemmen met het voornemen tot fusie, maar ook instemming moet verlenen aan de Fusie Effect Rapportage (FER).

Daarnaast moeten sinds 1 januari 2018 de ouders worden geraadpleegd voordat het schoolbestuur een besluit neemt over de fusie van de school (WMS artikel 15, lid 3).

Helpdesk

Meer vragen? Bel de helpdesk (uitsluitend voor leden) 036 711 6178 (schooldagen tussen 10 en 13u) of e-mail [email protected].

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...