Positie MR verandert niet na afschaffing fusietoets

Gepubliceerd op: woensdag 20 juni, 2018

Minister Slob heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 augustus 2018. Vanaf dan krijgen alle fusies in het basis- en voortgezet onderwijs een lichte (procedurele) toets.

De rol van de (G)MR bij fusie verandert door de afschaffing van de fusietoets niet: het instemmingsrecht op grond van WMS artikel 10, lid 1 sub h blijft gehandhaafd waarmee de (G)MR niet alleen moet instemmen met het voornemen tot fusie, maar ook instemming moet verlenen aan de Fusie Effect Rapportage (FER).

Daarnaast moeten sinds 1 januari 2018 de ouders worden geraadpleegd voordat het schoolbestuur een besluit neemt over de fusie van de school (WMS artikel 15, lid 3).

Helpdesk

Meer vragen? Bel de helpdesk (uitsluitend voor leden) 036 711 6178 (schooldagen tussen 10 en 13u) of e-mail [email protected].

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...