Positie MR verandert niet na afschaffing fusietoets

Gepubliceerd op: woensdag 20 juni, 2018

Minister Slob heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 augustus 2018. Vanaf dan krijgen alle fusies in het basis- en voortgezet onderwijs een lichte (procedurele) toets.

De rol van de (G)MR bij fusie verandert niet: het instemmingsrecht op grond van WMS artikel 10, lid 1 sub h blijft gehandhaafd waarmee de (G)MR niet alleen moet instemmen met het voornemen tot fusie, maar ook instemming moet verlenen aan de Fusie Effect Rapportage (FER).

Daarnaast moeten sinds 1 januari 2018 de ouders worden geraadpleegd voordat het schoolbestuur een besluit neemt over de fusie van de school (WMS artikel 15, lid 3).

Helpdesk

Meer vragen? Bel de helpdesk (uitsluitend voor leden) 036 711 6178 (schooldagen tussen 10 en 13u) of e-mail [email protected].

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...