Nieuws

Ouderorganisaties sturen informateur Hamer verbetervoorstellen onderwijs

Gepubliceerd op: donderdag 3 juni 2021

Meer leerkrachten, leerrecht voor kinderen en structureel extra geld

Acht ouderorganisaties sturen een brief aan informateur Mariëtte Hamer met noodzakelijke verbetervoorstellen voor het onderwijs. In de brief pleiten de organisaties onder meer voor meer leerkrachten, leerrecht voor kinderen en het structureel maken van een deel van de 8,5 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs. 

Meer leerkrachten en passend onderwijs 

In de brief aan de informateur schrijven de ouderorganisaties dat een volgend kabinet zou moeten investeren in meer leerkrachten en daarbij een maximale klassengrootte moet bepalen. Uit representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat ouders zien dat grote klassen een negatief effect hebben op de leerprestaties van kinderen en het gevoel van veiligheid op school. Daarnaast hebben kleinere klassen een positief effect op gelijke kansen en het wegwerken van de onderwijsvertragingen door corona. 

Structureel extra geld

Gelijktijdig zou in de komende vier jaar geïnvesteerd moeten worden in de 25 verbetermaatregelen voor passend onderwijs die de huidige demissionaire regering in november 2020 presenteerde, maar waar onvoldoende geld voor is vrijgemaakt. Onder meer om zorg en onderwijs beter aan te laten sluiten. Om de kleinere klassen en verbeteringen voor passend onderwijs te betalen zou een deel van het geld voor het Nationaal Programma Onderwijs structureel moeten worden. 

Leerrecht wettelijk vastleggen 

Op dit moment staat de plicht om naar school te gaan centraal. Ouders willen dat het recht voor kinderen om te leren en zich te ontwikkelen het uitgangspunt wordt en dat een leerrecht wettelijk wordt vastgelegd. Zo zouden alle kinderen toegang moeten krijgen tot bekostigd onderwijs in lijn met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Medezeggenschap ouders

De ouderorganisaties vinden dat de medezeggenschapsraad (MR) op scholen vaak te weinig slagkracht heeft en willen daarom dat het kabinet inzet op laagdrempelige scholing voor MR-leden en de structurele ondersteuning op beleidsmatig en juridisch vlak. 

Ook de rechtspositie van individuele ouders is volgens de briefschrijvers te zwak. De organisaties willen dat ouders makkelijker juridisch advies kunnen inwinnen en hulp krijgen bij bemiddeling als een school de regels overtreedt.  

Gratis bijles en digitale leermiddelen 

De ouderorganisaties zien dat de portemonnee en het opleidingsniveau van ouders een grote rol speelt in de onderwijskansen voor het kind. Iets wat de Inspectie van het Onderwijs eerder ook al signaleerde. “De bijlessen en examentrainingen die een belangrijke toevoeging op ons onderwijs zijn geworden, zijn niet voor elk kind betaalbaar. En goed werkende digitale leermiddelen die inmiddels onmisbaar zijn op de meeste scholen, heeft niet elk kind ter beschikking”, schrijven de ouderorganisaties in de brief aan de informateur. Ze stellen dat apparaten zoals tablets en laptops, net als schoolboeken, kosteloos beschikbaar moeten worden gesteld aan kinderen.  

Voor alle details kunt u de volledige brief hier lezen.

De acht ouderorganisaties die de brief hebben verstuurd zijn: Ouders & Onderwijsde Reformatorische OuderverenigingVereniging Openbaar OnderwijsOuders010oudervereniging BalansStichting Voor Werkende OudersOnderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam en het Netwerk Ouderinitiatieven

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek 'Eenzaam aan de top' (geschreven samen met Pim Bouwman).Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...