Nieuws

Nog altijd niet overal instemming MR op plannen NPO-gelden

Gepubliceerd op: maandag 25 april 2022

Ondanks dat 95% van de scholen de MR betrekt bij besteding van NPO-gelden, is er op lang niet alle scholen al ingestemd door de MR met de plannen. Dit is wel verplicht.

Onlangs stuurde minister Wiersma van OCW een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de besteding van de NPO-gelden. Nadat hij in februari al had besloten om de looptijd van de NPO-gelden van twee naar vier jaar te verlengen bevat zijn voorgangsbrief aanvullende informatie met betrekking tot de medezeggenschap.

Betrokkenheid MR bij plannen NPO-gelden

Uit onderzoek blijkt dat de MR op 95% van de scholen betrokken is bij de besteding van de NPO-gelden, maar dat de MR nog niet overal heeft ingestemd. Bij 14% van de basisscholen, 9% van de scholen in het voortgezet onderwijs en 16% van de scholen in (v)so heeft de MR nog niet ingestemd. De minister vindt dit onacceptabel en hij wil nagaan waarom de instemming nog niet overal is verkregen. Hij vraagt de PO-raad en de VO-raad met klem om scholen hier op aan te spreken zodat alle scholen de bijgestelde schoolprogramma’s – waar de MR dus mee moet instemmen – dit jaar alsnog ter instemming voorleggen aan de MR.

Wiersma is verder van plan om alle medezeggenschapsraden een brief te sturen en hen te wijzen op hun rol en positie en ook komen er webinars die gericht zijn op medezeggenschapsraden. Wiersma stelt ten slotte dat volgend schooljaar iedere MR moet hebben ingestemd met de NPO-plannen. 

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De hoge schoolkosten waren al een probleem voor veel gezinnen en door de toenemende armoede leidt dit tot grotere ongelijkheid. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties sturen de Tweede Kamer een brief met het verzoek een einde te maken aan die ongelijkheid. Laptops en tablets voor school zouden kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen en als het aan de ondergetekende organisaties ligt wordt de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs helemaal afgeschaft. "Als de minister kansengelijkheid serieus neemt moet hij ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van hun ouders", aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).