Nieuws

Nieuwe voorschriften voor het schoolplan

Gepubliceerd op: maandag 20 november 2017

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgt veel vragen over het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan (artikel 10b Wet medezeggenschap op scholen).

Het schoolplan is het kerndocument van de school. In het schoolplan wordt beschreven wat de missie en visie van de school is, welke doelstellingen de school nastreeft, welke middelen ondersteunend zijn, hoe de kwaliteit van de school geborgd wordt en hoe daarbij het personeel wordt ingezet. Het schoolplan kent een looptijd van vier jaar.

Het is een veelomvattend document dat ook inzicht geeft en uitspraken doet over de toekomst van de school. Een toekomst die beschreven wordt in onderwijskundige- en organisatorische ontwikkelingen en ook zicht geeft op de ontwikkeling van leerlingaantallen (prognoses). Het schoolplan wordt telkens voor vier jaar vastgesteld na instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Hoe levend is het schoolplan?

De directeur is verplicht een schoolplan te maken en ter instemming aan de MR voor te leggen. Maar hoe gaat het daarna verder? Elk jaar zal de directeur een jaarplan maken dat gebaseerd is op het schoolplan. De MR ziet erop toe of het jaarplan inderdaad een directe link heeft met het schoolplan. Hierdoor kan de MR zien of het opvoeren van nieuw beleid ook aangekondigd en beschreven is in het schoolplan.

Het schoolplan verandert

Sinds 1 juli 2017 gelden er nieuwe voorschriften voor het schoolplan. Bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. Moet de schoolleiding binnenkort een nieuw schoolplan samenstellen, dan moet het voldoen aan de nieuwe eisen. Het nieuwe schoolplan moet meer ambitiegericht zijn. Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in een goede school te zijn. In het schoolplan nieuwe stijl zullen het bestuur en de schoolleiding moeten laten zien welke kwaliteitseisen de school aan zichzelf stelt én hoe er voldaan gaat worden aan de basiskwaliteitseisen. De eisen voor basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen.

De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg wordt dus in het nieuwe schoolplan een zwaar onderwerp. Verder zal in het schoolplan duidcelijk beschreven moeten worden hoe het personeelsbeleid gericht wordt op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht waarin het schoolplan nieuwe stijl wordt beschreven. U kunt de brochure hieronder downloaden.

Workshop schoolplan

Wilt u onder begeleiding van een adviseur van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) aan de slag met het schoolplan? Neem dan contact op met het cursusbureau, via 036 5331500 of [email protected].

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).