Nieuws

Nieuwe locatie van de VOO

Gepubliceerd op: woensdag 28 juni 2023

Na meer dan 100 jaar in Amsterdam en 26 jaar in Almere heeft de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) zich nu in Bussum gevestigd. Afgelopen dinsdag, 27 juni, werd het nieuwe kantoor feestelijk geopend in het bijzijn van vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, (oud) collega’s, buurtbewoners en anderen die de VOO een warm hart toedragen. Het kantoor is gevestigd aan de Kapelstraat 33. Op deze iconische plek in Bussum stond tot en met 1983 “De Irene Studio” van waaruit het eerste officiële televisieprogramma van Nederland werd uitgezonden. 

De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van medezeggenschap, ouder- en leerlingenbetrokkenheid en tussenschoolse opvang. En al 157 jaar komt de VOO op voor de belangen van personeel, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In 1901 werd de leerplicht ingevoerd op initiatief van minister Goeman Borgesius. Goeman Borgesius was tot hij minister werd in 1897, de voorzitter van de vereniging. Die heette toen overigens nog ‘Vereeniging ter bevordering van het Volksonderwijs in Nederland’. Zoals de naam duidelijk maakte, bekommerde de VOO zich er toen vooral om dat alle kinderen in Nederland naar school zouden gaan. In die tijd ging een groot deel van de kinderen niet, of slechts een paar jaar naar school, om vervolgens te moeten gaan werken. Een belangrijk aspect van de leerplichtwet was dan ook het tegengaan van kinderarbeid en alle kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen. Vandaar ook dat het thema kansengelijkheid zo’n grote rol speelt in alles wat de vereniging in haar rijke 157-jarige bestaan heeft gedaan en nog steeds doet. Een goed voorbeeld daarvan is de recente oproep van de VOO (samen met ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties) aan de Tweede Kamer om de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair onderwijs) af te schaffen.  

De VOO streeft –voortaan vanuit het nieuwe kantoor in Bussum- een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en met elkaar leren. Het credo van de VOO is dan ook: Samen leven, samen leren.

Tags: Over VOO
Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.