Nieuw cursusaanbod: Volg het onderwijsgeld

Gepubliceerd op: dinsdag 26 maart, 2019

De kranten staan vol met berichten over onderwijs en geld. Scholen klagen over te weinig geld, de minister en Tweede Kamer wijzen op geld wat op de plank blijft liggen, maar hoe zit het nu voor uw school/bestuur?

Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen?
De VOO heeft de nieuwe cursus Volg het onderwijsgeld ontwikkeld: hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze cursus laten we zien hoe de geldstromen binnen het onderwijs en de school lopen. Verder leert u tijdens de cursus hoe u grip kunt krijgen op de financiën, welke rechten de (G)MR daarbij heeft en wat er binnenkort in deze rechten zal veranderen.

Voor personeel en ouders
Deze nieuwe cursus Volg het onderwijsgeld is primair gericht op leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, maar kan ook inzicht geven aan andere betrokkenen zoals directie, ouderraad en individuele ouders of personeelsleden.
De cursus is ook geschikt om op locatie te volgen door alle betrokkenen partijen samen. Daarmee maakt u het mogelijk om een goed gesprek over het geld op en rond school te voeren. 

Lees hier meer over de inhoud van de cursus.

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...