Nieuws

Leerlingen in de MR versterken door cursus 

Gepubliceerd op: maandag 11 september 2023

“Eigenlijk zijn leerlingen de belangrijkste personen in de medezeggenschapsraad”. Een uitdagende uitspraak van VOO-cursusleider Sven Pieneman waarmee hij MR-leden aan het denken wil zetten. Want jazeker, sommige onderwerpen die aan bod komen in de MR, zijn voor leerlingen minder aantrekkelijk. “Maar juist op onderwerpen die leerlingen zelf aangaan, praktische zaken, kunnen leerlingen meer waarde uit hun MR-werk halen”. Sven ontwikkelde samen met de VOO een cursus speciaal voor leerlingen in de MR met handvatten om hun positie in de MR te versterken. 

Sterke MR met leerlingen belangrijk voor goed onderwijs 

Eerst was Sven docent geschiedenis, inmiddels zit hij in het management van het Oostvaarders College in Almere. “Ik begeleid onder meer leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken. In deze rol heb ik op sommige gebieden ook contact met de MR van onze school. Vanuit die rol zie ik hoe belangrijk een sterke MR is om goed onderwijs naar een hoger niveau te brengen”. Leerlingen in de MR vindt Sven dan ook logisch: “Leerlingen zijn natuurlijk wel waar het op school om draait. Ik denk dat leerlingen de MR jong houden. Dingen die voor hen belangrijk zijn, daar denk je als docent of ouder niet altijd aan. Dan kan er iets langs de MR gaan wat eigenlijk niet in het belang van de leerling is. Misschien zijn leerlingen in de MR wel echt belangrijker dan de rest”. 

Naast zijn werk op school, geeft Sven trainingen voor de VOO. “Scholen kunnen ons ook vragen om een ouderavond te organiseren over bijvoorbeeld digitale opvoeding. Social media gebruik is een interessant onderwerp om samen over in gesprek te gaan”. Daarnaast ontwikkelde Sven in 2022 de cursus LMR Start speciaal voor leerlingen in de MR. 

Cursus MR Start voor leerlingen  

Het is voorjaar 2022 als een van de VOO-adviseurs vraagt of Sven de speciale MR-cursus voor leerlingen mee wil helpen ontwikkelen. “Ik zeg dat ik daar in eerste instantie wel even naar wil kijken. De cursus MR Start is een goede basis, maar ik wil die cursus omvormen naar een leerling-friendly versie. Want als je het bijvoorbeeld hebt over de initiatiefrijke rol van de MR, dan staat een kind je aan te staren. Wat betekent dat nou weer? Termen als meestemmen, advies geven, meepraten, die spreken niet tot de verbeelding van een leerling”. Daarnaast is de lengte van de cursus beter afgestemd op het puberbrein. “Zo’n cursus voor ouders kan een avond duren. Ouders stellen vragen, hoe zit dit, hoe zit dat, maar dat is bij leerlingen anders. Dit publiek moet je entertainen voor 5 kwartier en dan is het ook wel genoeg. LMR Start is daarom 2 keer 5 kwartier en we geven hem online”. 

Casussen uit de praktijk 

Bij het aanpassen van MR Start verwijdert Sven onderwerpen die niet belangrijk zijn voor leerlingen, maar behoudt hij de kern van het verhaal. “In de cursus voor leerlingen leggen we nu meer uit, vooral met opdrachten en bijvoorbeeld Kahoot”. In plaats van informeren, is LMR Start meer gericht op het bespreken van casussen uit de praktijk. “Al die rechten die een MR heeft, kan je ook in een casus bespreken. Dan vraag ik, wat vinden jullie ervan dat dit gebeurt? Is het handig en duidelijk? Wat adviseer jij en waarom kies je daarvoor? Met een situatie bezig zijn, samen meekijken werkt veel beter bij leerlingen”.  

Dat die meer interactieve insteek werkt, blijkt al tijdens de eerste cursussen LMR Start die Sven gaf in het voorjaar van 2023. “De leerlingen die meededen, vonden het fijn dat ik vragen stelde en ze aan het denken zette”.  

MR-onderwerpen die leerlingen aangaan 

Sven benadrukt nogmaals dat leerlingen in de MR zich niet overal mee bezig hoeven te houden. “Richt je op onderwerpen die jou als leerling aangaan, adviseer ik tijdens de cursus. Het toetsprotocol bijvoorbeeld. In de praktijk merken leerlingen daar veel van tijdens toetsweken. Ik daag ze tijdens de cursus uit om hun eigen praktijk toe te passen op de bevorderingsnorm. Waarom krijg je maar 1 herkansing en niet 3, wat is de reden daarvoor? Dit soort stukken zijn trouwens soms best moeilijk om te lezen. Ik leg dan uit dat je ook best hulp mag vragen en dat je vragen mag stellen”.  

Andere praktische zaken zoals de positie van leerlingen in de MR, punten aanbrengen in de vergadering en contact onderhouden met de achterban komen ook aan bod tijdens de cursus LMR Start. “Ik vraag ook aan de deelnemers waar zij zelf tegenaan lopen. Hoe je contact houdt met de achterban, dat is een vraag die leerlingen vaak hebben. Hoe kom je nou bij de medeleerlingen terecht? Dan zoeken we samen naar oplossingen en bespreken we bijvoorbeeld de samenwerking met de leerlingenraad op school”. Het oefenen in praktijksituaties is volgens Sven het belangrijkste wat leerlingen doen tijdens de cursus LMR Start.  “Ideaal voor elke leerling in de MR die deze belangrijke en verantwoordelijke taak op zich wil nemen”. 

Tags: Leerlingen

Wat een mooie en inspirerende dag afgelopen woensdag 22 mei! De allereerste VOO Medezeggenschapsdag vond plaats en was absoluut voor herhaling vatbaar. Wij hebben meteen een nieuwe datum aangekondigd: 21 mei 2025! Even een terugblik op de VOO Medezeggenschapsdag: bedankt aan iedereen die erbij was en heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag.