Nieuws

Invloed ouders in Amsterdamse MR’en kan beter

Gepubliceerd op: maandag 28 oktober 2019

Onlangs verscheen een kleinschalig  onderzoek van Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) naar de invloed van Amsterdamse ouders op school via de medezeggenschapsraad.

Het doel van het onderzoek was tweeledig; in de eerste plaats werd antwoord gezocht op de vraag hoe de raden functioneren en of ouders via de raden invloed op school kunnen uitoefenen. In de tweede plaats moest het onderzoek inzicht geven in de motivaties, wensen en behoeftes aan ondersteuning van ouders die actief zijn in de medezeggenschap.

Het onderzoek toont aan dat op een groot deel van de scholen en stichtingen in Amsterdam er constructief wordt overlegd tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschap en ook dat de medezeggenschapsraad serieus wordt genomen. Tegelijkertijd geven de ouders aan dat ‘echte’ invloed beperkt is. Dit komt o.a. doordat er op de agenda van de MR veel onderwerpen staan die vooral van belang zijn voor het personeel en minder voor ouders. En ook is de informatievoorziening door het bevoegd gezag vaak zo laat dat ouders het gevoel krijgen dat ze alleen nog bij het kruisje kunnen tekenen.

Wat ook een rol speelt is de professionaliteit van alle betrokkenen. Sommige bestuurders zijn uitermate deskundig, kunnen professioneel met kritische vragen omgaan en zij nemen de medezeggenschap serieus. Helaas zijn er ook bestuurders die moeilijk kunnen omgaan met kritiek en een aantal lijkt überhaupt weinig op te hebben met medezeggenschap. 

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ouders meer inbreng kunnen hebben en meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de medezeggenschap biedt. Op deze manier kunnen zij hun eigen invloed
vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld meer informatie of tijd vragen, zelf zaken agenderen, voorstellen doen, ongevraagde adviezen uitbrengen of experts inschakelen. Ook maken ouders weinig gebruik van de hulpbronnen die zij kunnen aanboren.

De onderzoeker concludeert ten slotte dat er ruimte is voor verbetering van de medezeggenschap op school. Bestuurders spelen hierin een cruciale rol met de houding die zij innemen richting de medezeggenschap, hun bestuurlijke bekwaamheid en in de informatievoorziening. Maar ook ouders worden zelf opgeroepen om hun inbreng te versterken.

Tekst Janny Arends

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.