Nieuws

Handreiking ouderbetrokkenheid en taalverwerving

Gepubliceerd op: donderdag 21 november 2019

Donderdagmiddag 21 november bood VOO-bestuurder Marco Frijlink het eerste exemplaar van de ‘handreiking ouderbetrokkenheid en taalverwerving’, aan aan Tweede Kamerlid Judith Tielen. Hieronder treft u de tekst van het begeleidende persbericht.

VOO en IOT presenteren handreiking over meertaligheid en ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Donderdag 21 november presenteren het Inspraakorgaan Turken (IOT) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in Nieuwspoort de resultaten van het pilotproject ‘Ouderbetrokkenheid en taalverwerving’. Turks-Nederlandse ouders ontvingen een training ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kind. Uitgangspunt hierbij was dat meertaligheid van meerwaarde kan zijn, mits voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van beide talen en ouders en school elkaar ondersteunen. Naar aanleiding van dit project is een handreiking opgesteld voor scholen, gemeenten en migrantenorganisaties, waarin wordt beschreven hoe ouders kunnen worden getraind om hun kinderen effectief te ondersteunen bij hun taalontwikkeling.

Een achterstand in de Nederlandse taal blijkt een belangrijke rol te spelen bij achterblijvende schoolresultaten van Turks-Nederlandse kinderen. Ook veel scholen lopen aan tegen de beperkte beheersing van het Nederlands bij sommige Turks-Nederlandse kinderen en ouders. Ahmet Azdural, directeur IOT: ‘Er is niet altijd voldoende oog voor de meertaligheid van deze kinderen. Veel kinderen groeien tweetalig op, maar sinds de afschaffing van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen zien scholen het vaak niet meer als hun taak iets met de thuistalen te doen. Veel ouders vinden het wel belangrijk dat hun kinderen de thuistaal (leren) spreken, maar beginnen hier soms uit schuldgevoel niet over. Het gevolg is dat ouders en scholen niet communiceren over een zaak waarover ze bij uitstek met elkaar in gesprek zouden moeten gaan: de taalontwikkeling van kinderen.’

Het van jongs af aan stimuleren van de taalontwikkeling in de thuistaal helpt kinderen van Turks-Nederlandse ouders om eenmaal op school het Nederlands eerder volwaardig te beheersen. De training bood ouders handvatten om een taalstimulerende rol te vervullen. De belangrijkste lessen die hun daarin werden meegegeven waren:  1) Spreek de taal die je het beste beheerst; zo vaak en veel mogelijk 2) Breng je kind vroeg en veel in contact met het Nederlands. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was de samenwerking, afstemming en communicatie met de school.

Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO: ‘Het erkennen en benutten van meertaligheid komt niet alleen de taalontwikkeling ten goede, maar betekent ook erkenning van ieders achtergrond en identiteit. Dit vergroot het zelfvertrouwen en leert kinderen ook kennis te maken en om te gaan met verschillende talen en culturen. Samen leven, samen leren, is niet voor niets het motto van de VOO.’

Hier vindt u de Handreiking ouderbetrokkenheid en taalverwerving.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).