Nieuws

(G)MR heeft actieve rol bij reserves schoolbesturen

Gepubliceerd op: dinsdag 26 januari 2021

Recent verscheen de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. Hierin doet inspecteur-generaal Alida Oppers een dringende oproep aan schoolbesturen om grote financiële reserves doelbewust te investeren in het onderwijs. Lees er hier meer over.

Het merendeel van de onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs en veel samenwerkingsverbanden heeft een eigen vermogen dat mogelijk boven de normen van de inspectie uitkomt. Dit blijkt uit het rapport van de inspectie van 2019. Deze normen zijn vorig jaar opnieuw opgesteld. De inspectie heeft besturen aangespoord om dit geld daadwerkelijk in te zetten in het onderwijs en dus nog niet nog meer geld te reserveren.

Besturen begroten te voorzichtig

De onderwijsinspectie stelt vast dat reserves van schoolbesturen al jarenlang groeien. Dit komt omdat bestuurders vaak te voorzichtig begroten. Inkomsten worden te laag ingeschat, of uitgaven juist te hoog. Op die manier blijft er steeds geld over dat wordt ‘opgepot’.

Inspecteur-generaal Oppers geeft aan de besturen niet te kunnen dwingen het geld uit te geven. Maar er is wel een rekentool ontwikkeld voor medezeggenschapsraden (MR’s). Met deze tool kunnen MR’s uitrekenen of een bestuur te veel geld reserveert. Op die manier kan de MR het gesprek aangaan met de directie of het bestuur over de doelmatige besteding van de middelen die het Rijk verstrekt. 

Vragen over begroting en reserves

Heeft u als MR vragen over de begroting en de reserves van de onderwijsorganisatie? De VOO biedt graag ondersteuning en advies. Middels de VOO Servicekaart kunnen wij de begroting van uw organisatie bekijken. En uitzoeken of ook uw onderwijsorganisatie volgens de normen te veel geld ‘opgepot’ heeft. Meer informatie vindt u bij Begeleiding.

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.