Nieuws

Actuele onderwerpen in het activiteitenplan

Gepubliceerd op: donderdag 26 augustus 2021

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het formatieplan. Maar er zijn vaak ook actuele onderwerpen waar de MR goed op kan letten.

Vanuit de Rijksoverheid en door ontwikkelingen in het onderwijsveld kan het nodig zijn hier rekening mee te houden in de planning. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende onderwerpen van belang:

NPO-gelden

Begin 2020 werd bekend dat er voor het komende schooljaar gelden beschikbaar komen om kinderen die achterstanden hebben opgelopen te helpen om deze in te halen. De hoogte hiervan is vastgesteld door de Rijksoverheid. Daarbij heeft minister Slob van Onderwijs aangegeven dat de medezeggenschapsraad op school moet instemmen met de besteding van deze gelden. Het verdient hoe dan ook aanbeveling om als MR geregeld te worden geïnformeerd over de besteding en de resultaten van de extra middelen.

Corona

Door corona kan het zijn dat er door de Rijksoverheid maatregelen worden genomen om de veiligheid en gezondheid van leerlingen en personeel te waarborgen op school. Naast landelijke maatregelen kan ook het schoolbestuur of de schoolleiding zelf maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van de bij de school betrokkenen te waarborgen, bijvoorbeeld het verbeteren van de ventilatie. Dergelijke maatregelen dienen in het veiligheids-, gezondheids en welzijnsbeleid van de school op te worden genomen. De MR heeft een instemmingsrecht op dit beleid.

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudergeleding van de MR heeft een instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Per 1 augustus 2021 is wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Zo moeten alle leerlingen met activiteiten die de school organiseert mee kunnen doen, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. Het is dus zaak voor de oudergeleding van de MR te kijken of dit juist is opgenomen in deze documenten en met de directie afspraken te maken over de hoogte en besteding.

Schoolkosten

Er bereiken de VOO steeds vaker berichten over dat ouders de schoolkosten niet meer kunnen betalen. Zo ziet bijvoorbeeld Stichting Armoedefonds het aantal aanvragen voor hun ‘schoolspullenpassen’ enorm stijgen. Ook Stichting Leergeld ziet een toename in aanvragen voor hulp. De MR kan het gesprek aangaan met de directie en vragen of bij de directie bekend is hoeveel ouders problemen hebben met de schoolkosten en of hetgeen wat door de school wordt gevraagd, echt nodig is.

Workshop Werkplan

Workshop over hoe MR en schoolleiding samen een werkplan op kunnen stellen.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat een mooie en inspirerende dag afgelopen woensdag 22 mei! De allereerste VOO Medezeggenschapsdag vond plaats en was absoluut voor herhaling vatbaar. Wij hebben meteen een nieuwe datum aangekondigd: 21 mei 2025! Even een terugblik op de VOO Medezeggenschapsdag: bedankt aan iedereen die erbij was en heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag.