Tussenschoolse opvang

  TSO/ Overblijf Start

  Compacte basiscursus voor vrijwilligers overblijf.

  Bekijk cursus

  TSO/ Overblijf Compleet

  Complete basiscursus voor vrijwilligers overblijf.

  Bekijk cursus

  TSO/ Overblijf Thema's

  Over een uit te kiezen thema met betrekking tot de overblijf.

  Bekijk cursus

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs.