VOO en het gebruik van ZOOM

    Home - VOO en het gebruik van ZOOM

De VOO maakt gebruik van zoom voor online cursussen. Lees er hier meer over.

Nu het coronavirus ervoor zorgt dat we gedurende langere tijd niet op de gebruikelijke wijze ons werk kunnen verrichten, is het onvermijdelijk om bij onze werkzaamheden moderne communicatiemiddelen in te zetten.

Voor het verzorgen van trainingen op afstand heeft de VOO gekozen voor het Amerikaanse ZOOM, dat in 2011 is opgericht. ZOOM is met name geschikt voor het verzorgen van trainingen, onder andere omdat het goed ondersteunt dat de trainer ook visueel contact kan houden met de deelnemers. Daarnaast biedt het enkele opties die de gewenste interactiviteit in trainingen ondersteunen.

Net als met het gebruik van vele andere digitale hulpmiddelen hebben sommigen ook privacy-zorgen over het gebruik van ZOOM. Als VOO proberen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.

Een goed handvat daarvoor wordt geboden door het bedrijf ICT Recht, een vooraanstaande juridische adviseur op het gebied van digitaal recht. Over het gebruik van ZOOM geven zij de volgende adviezen. Deze volgen wij zoveel als mogelijk op. Zo hebben wij een gebruikersovereenkomst en een verwerkersovereenkomst gesloten met ZOOM. Op verzoek verstrekken wij u die. Hiermee zorgen we ervoor dat we voldoen aan alle eisen die de AVG stelt aan het zorgvuldig omgaan met gebruikersgegevens.

Inmiddels zijn de instellingsmogelijkheden in Zoom om de beveiliging te verbeteren aanzienlijk uitgebreid. Wij beveiligen elke groep met een password en deelnemers kunnen alleen in de groep komen als zij expliciet worden toegelaten. Zoom faciliteert dat je zelf kunt kiezen welke servers worden gebruikt. Wij gebruiken alleen servers van landen die de Europese databeveiliging hanteren.

Wij blijven continu alert op signalen die mogelijk aanleiding kunnen zijn tot zorgen over de privacy van onze klanten en relaties. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u ons mailen via [email protected]

 

Saïda Oulad Youssef
Medewerker secretariaat

Saïda werkt op het secretariaat van de VOO en houdt zich bezig met de organisatie van cursussen en de ledenadministratie.

Meer over Saïda

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

En wat voor een! Waar het over onderwijs gaat, ademt het akkoord kansengelijkheid. Goed onderwijs voor álle kinderen. En hoe opmerkelijk het ook mag zijn, daar is in Nederland vandaag de dag helaas no ...