Peter Satijn

Peter is zelfstandig ondernemer en werkt als pedagoog, onderwijskundige en organisatie-adviseur.

Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar. Zowel op het niveau van d ...