Peter de Vries

Beleidsadviseur

Peter houdt zich als beleidsadviseur bij de VOO sinds 2021 bezig met het onderwerp ouderbetrokkenheid. Hoe zorg je ervoor dat de relatie tussen school en ouder zo optimaal mogelijk is in het belang van het kind?


Over Peter

Peter de Vries was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basis onderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een meervoudige lichamelijke beperking. Peter is expert ouderbetrokkenheid, verzorgt lezingen en trainingen en begeleidt instellingen voor kinderopvang en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook wordt hij vaak als projectleider ingezet om de rol van ouders binnen een wijk of gemeente te versterken. Daarnaast doet Peter promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan.

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...