Leone de Voogd

Leone de Voogd  Beleidsadviseur

Leone werkt sinds 2018 als beleidsadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Bij de VOO houdt zij zich bezig met identiteitsvraagstukken.


Over Leone

Leone studeerde (ontwikkelings-)psychologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en werkte als promovendus en postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed hier onder andere onderzoek naar de preventie van angst en depressie bij middelbare scholieren en naar psychologische mechanismen die een rol spelen bij kansenongelijkheid in het onderwijs.

Sinds 2018 werkt Leone als beleidsadviseur bij de VOO, waar zij zich met name bezighoudt met de thema’s kansengelijkheid, identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs, burgerschapsvorming, levensbeschouwing en leerlingparticipatie.
Daarnaast is Leone hoofdredacteur van het VOO-magazine ‘Onze School’.

“Onderwijs moet voor ieder kind toegankelijk zijn, met ruimte voor diversiteit en inspraak van leerlingen en ouders. Kinderen hebben vertrouwen en verantwoordelijkheid nodig om zich op eigen wijze te ontwikkelen en van en met elkaar te leren. Daar ligt in mijn ogen de basis voor een gezonde en democratische samenleving”


Contact met Leone

T: 036 – 533 15 00

E: [email protected]

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...