VOO-congres benoemt nieuwe leden Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: donderdag 25 april, 2013

Korrie Louwes, Metin Çelik, Erik de Groot en Jeroen Hatenboer treden toe tot de Raad van Toezicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zij werden woensdag benoemd tijdens het jaarlijkse ledencongres.

De ledenvergadering vond plaats tijdens het congres Talentontwikkeling op school, dat de VOO woensdag organiseerde. Voorzitter van de raad van toezicht Marijke van Hees opende het congres, waar ruim 100 directeuren, leerkrachten, MR-leden en persoonlijke leden uit het openbaar onderwijs aanwezig waren.

De raad van toezicht van de VOO neemt dit jaar afscheid van een aantal leden. Eric Balemans beëindigde zijn lidmaatschap in februari en Yvonne Kemmerling (wethouder D66 in Soest) en Peter Buijs (bovenschools directeur openbaar onderwijs West-Brabant) waren aftredend en niet herkiesbaar. Marijke van Hees bedankte hen voor hun jarenlange inzet voor het openbaar onderwijs en de VOO in het bijzonder.

Nieuw
Korrie Louwes (1966) is als D66-wethouder actief in Rotterdam en treedt nu toe tot de raad van toezicht. Dat geldt ook voor Metin Çelik (hoofdinspecteur politie in Rotterdam en ex-Tweede Kamerlid PvdA), Erik de Groot (advocaat in Amsterdam en PvdA-fractievoorzitter Amsterdam-West) en Jeroen Hatenboer (wethouder in Enschede voor de VVD en rvt-lid van de Nationale Jeugdraad).

Steven Pont
Ontwikkelings-psycholoog Steven Pont hield een gloedvol betoog voor het belang van ervaringen bij het leren. Kinderen worden door bezorgde ouders en leerkrachten allerlei -vaak negatieve- ervaringen onthouden. Daardoor krijgen zij al op jonge leeftijd te weinig kans om daarmee te leren omgaan, wat tot gevolg heeft dat veel adolescenten zich onvoldoende opgewassen voelen tegen de harde kanten van de maatschappij.

Pont benadrukte dat het openbaar onderwijs een groot voordeel heeft. Want er is geen vastgeroest filter, zoals de bijbel in het christelijk onderwijs, dat bepaalt hoe kinderen tegen de samenleving moeten aankijken. Dat betekent volgens Pont wel ‘dat openbare scholen als geen ander moeten nadenken over wat voor kinderen zij willen’. Het filter komt dus niet van buiten, maar wordt bepaald door de visie van de school. De kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen daarbij een grote rol spelen. De VOO en VOS/ABB kunnen scholen en besturen helpen bij het ontwikkelen van die visie.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...



Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...