Verklaring omtrent gedrag verplicht voor overblijfkrachten

Gepubliceerd op: donderdag 11 november, 2010

Sinds 1 augustus zijn overblijfkrachten verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan het schoolbestuur. Dat is vastgelegd in artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Voor leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel was de verklaring al verplicht. De verklaring wordt voor mensen die met kinderen werken uitsluitend verstrekt als men nooit is veroordeeld voor seksueel misbruik. De Vereniging Openbaar Onderwijs vreest dat de nieuwe maatregel een drempel is voor overblijfkrachten.

Voor professionals die dagelijks langdurig met kinderen werken, zoals leerkrachten, is de verklaring een terecht controlemiddel. Voor de overblijf ligt de situatie volgens de Vereniging Openbaar Onderwijs anders. Er zijn in de tussenschoolse opvang geen gevallen van misbruik bekend en het risico is beperkt. Overblijfkrachten zijn immers zelden of nooit alleen met een kind en vaak blijft het eigen kind ook over als zij dienst hebben. De tijd dat de kinderen overblijven is daarnaast beperkt. Er zijn situaties denkbaar, zoals het schoolkamp of de zwemles, die meer risico’s meebrengen.

Drempel
Elke ouder die overblijfkracht wil zijn, moet zelf bij de gemeente een verklaring aanvragen. De verklaring kost zo’n 30 euro en zal naar verwachting door de school moeten worden betaald. Daarmee bestaat het risico dat de verklaring, hoe goed bedoeld ook, een extra drempel voor vrijwillige ouders is. Bovendien betekent het voor de scholen, die naar verwachting de rekening krijgen, een extra kostenpost.

De wettekst artikel 45 – lid 1a vindt u onderaan dit artikel.

Downloads

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...