Regeling samenwerkingsschool moet aangepast

Gepubliceerd op: maandag 10 september, 2012

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB wijzen de minister van OCW en de Tweede Kamer op een onderdeel in de regeling voor de samenwerkingsschool, dat nadelig uitpakt voor het openbaar onderwijs. De belangenorganisaties vragen de politiek hier maatregelen tegen te nemen. 

Wanneer twee scholen fuseren om de vorming van een samenwerkingsschool mogelijk te maken, valt die onder een nieuw op te richten stichting. Deze stichting heeft tot doel de samenwerkingsschool in stand te houden. Daarnaast is het mogelijk de samenwerkingsschool onder te brengen bij een van de bestaande schoolbesturen die bij de fusie betrokken waren. Dit is de meest gangbare optie.

Naar nu blijkt, kan de samenwerkingsschool wettelijk gezien niet onder het openbare schoolbestuur worden gebracht. Dit zou slechts mogelijk zijn bij een gelijktijdige omvorming naar een samenwerkingsbestuur. Dit zorgt voor een wijziging van de rechtspositie van alle bij het betrokken openbare schoolbestuur werkende personeelsleden.

De stichting openbaar onderwijs valt dan ook niet meer onder de wettelijke regeling voor openbare schoolbesturen, maar onder die van samenwerkingsbesturen. Dit zorgt tevens voor een wijziging in het toezicht, dat dan niet meer sec bij de gemeente ligt.

Het bovenstaande druist in tegen een van de uitgangspunten van de regeling, namelijk ‘het voorkomen dat openbaar onderwijs soms verdwijnt’. Het kan dan ook zorgen voor een begin van achterstelling van het openbaar onderwijs, wat nooit de bedoeling kan zijn. Daarom zou de regeling moeten worden aangepast.

De brief waarmee VOS/ABB en de VOO deze problematiek onder de aandacht van de politiek brengen, kunt u downloaden onderaan dit bericht.

Downloads

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...