Motie voor betere doorstroming vmbo-t havo

Gepubliceerd op: donderdag 11 november, 2010

Scholierenorganisatie LAKS heeft tijdens de eerste dag van de behandeling van de onderwijsbegroting een levensgrote enkele reis vmbo-t naar havo aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de actie vraagt het LAKS de Kamerleden nogmaals om toelating tot de havo zonder aanvullende eisen van de middelbare scholen af te dwingen. Volgens de scholierenorganisatie, die hierin wordt gesteund door de Vereniging Openbaar Onderwijs, moet het vmbo-t diploma voldoende waarborg zijn om te worden toegelaten. Ook Kamerlid Boris van der Ham (D66) hield hiervoor gisteren een pleidooi in de Kamer.

Volgens Steven de Jong, voorzitter van het LAKS, is de maatregel hard nodig. ‘Het is cruciaal voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling om deze gesloten poort open te breken, zeker gezien het vroege selectiemoment van 12 jaar. Iedere scholier verdient een kans. Scholen zijn bang dat hun slagingspercentage daalt door instromende vmbo-leerlingen en stellen daarom soms veel te hoge aanvullende eisen. Dat moet verleden tijd zijn.’

Motie
Minister Marja van Bijsterveldt lijkt tot nu toe niet te vermurwen. Zij vindt dat de beslissing over toelating bij de scholen ligt, in plaats van bij de leerling en ouders. In de Tweede Kamer diende Boris van der Ham (D66) een motie in voor afschaffing van de aanvullende eisen. GroenLinks steunt de motie. De oppositiepartijen PvdA en ChristenUnie willen respectievelijk een verlaging van de eisen en een betere afstemming tussen de niveaus. De fractie van de VVD vindt dat de eisen moeten worden afgeschaft, maar wil dat scholen eerst de aansluiting tussen vmbo-t en havo verbeteren. De Kamerleden willen daarom het eindniveau van het vmbo-t verhogen.

Ook het LAKS vindt dat er moet worden geïnvesteerd in een betere afstemming tussen de verschillende schoolniveaus. Steven de Jong: ‘Door veel meer persoonlijke begeleiding, samen met ouders en school, kan de scholier kiezen voor mbo of eventueel havo. Scholen moeten de lesprogramma’s tussen vmbo en havo meer op elkaar afstemmen en plustrajecten en zomerscholen aanbieden om doorstromers goed voor te bereiden.’

Onderaan dit bericht vindt u het persbericht en het kaartje enkele reis van het LAKS.

Downloads

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...