Magazine School! laat zien hoe onderwijs zich ontwikkelt

Gepubliceerd op: woensdag 26 juni, 2013

Het zomernummer van magazine School! zoomt in op verschillende succesvolle initiatieven in het openbaar onderwijs.

School! kijkt onder andere naar Odyssee. Het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Sneek steekt zijn nek uit met de Master Steve JobsSchool. Deze iPad-school à la Maurice de Hond trekt veel leerlingen, niet alleen uit Sneek, maar ook plaatsen als Drachten en Lemmer. In augustus gaat de Master Steve JobsSchool open.

In de rubriek Het gebouw staat een reportage over het prachtige gebouw van de openbare Bredero Mavo in Amsterdam-Noord. Het ontwerp van deze ruime en transparante school is gericht op de doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo. In De vijf vragen komt rector Halbe Spanjer van openbare scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten aan het woord over passend onderwijs.

Het zomernummer besteedt ook aandacht aan de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker op het krimpadvies van de Onderwijsraad in combinatie met de grondwettelijk eis dat de laatste school in een dorp openbaar moet zijn. De openbare identiteit komt tevens aan bod in een artikel over de acceptatie van homo’s. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kijkt hier met een Bijbelse blik naar, terwijl zijn D66-collega Vera Bergkamp uitgaat van de vrijheid van mensen om te kunnen zijn wie zij zijn.

De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs wordt belicht in een artikel over basisschool De Straap in Helmond. Deze TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) staat daadwerkelijk open voor álle leerlingen. Directeur Marianne van Mierlo heeft er een hekel aan om etiketten op kinderen te plakken.

School! kijkt ook over de grens. Zo kunt een artikel lezen over de samenwerking tussen een openbare basisschool bij Winterswijk met twee naburige scholen in Duitsland. Verder weg liggen de binnenlanden van Suriname, waar het openbaar onderwijs innoveert. Voor wie daar wil gaan werken: in juli en augustus loopt er een wervingsactie!

Abonnement op magazine School!
Het magazine School! wordt verstuurd aan alle leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB. Als u School! nog niet toegestuurd krijgt en het magazine graag wilt ontvangen, kunt u lid worden van de VOO. Een individueel lidmaatschap kost slechts 24,50 euro per jaar, daarmee steunt u het werk van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Onderaan dit bericht kunt u de pdf van het zomernummer downloaden.

Downloads

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...