Bestuurlijke indeling is rem op samenwerking

Gepubliceerd op: maandag 24 oktober, 2016

De huidige bestuurlijke indeling van openbaar en bijzonder onderwijs is een rem op de samenwerking tussen scholen. Dat zei Teunis Wagenaar, algemeen directeur van schoolbestuur OPO Furore in Drachten, tijdens de studiedag van alle leerkrachten in Earnewald.

Wagenaar voert gesprekken met de (christelijke) besturen in de omgeving om te kijken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Het Friese platteland kampt net als veel regio’s in Nederland met teruglopende leerlingenaantallen, waardoor het lastig is om kleine scholen open te houden.

Wagenaar vindt dat het verzuilde onderwijssysteem samenwerking in de weg staat. ‘Het gaat niet om de instituties en de besturen, maar om de kwaliteit en het gedachtengoed van het openbaar onderwijs. Gelukkig hebben wij al een aantal heel goede samenwerkingsscholen kunnen maken waarmee we goed en bereikbaar onderwijs kunnen blijven bieden in onze dorpen.’

Marc Lammers

Op uitnodiging van OPO Furore hield hockeycoach Marc Lammers een vlammend betoog voor het trainen van je sterke punten. ‘Te vaak trainde ik met de hockeysters hun zwakke punten, om die te verbeteren. Maar we vergaten onze sterke punten te trainen, zodat we op het laatst alleen maar zesjes scoorden. Daarmee word je geen wereldkampioen. Toen ik dat eenmaal doorhad en we met het team gezamenlijk ons plan hadden gemaakt, bleek het goud in 2008 ineens onder handbereik.’

Wagenaar beloofde zijn scholen werk te gaan maken van een sterker imago. ‘Het blijft te vaak stil als ik vraag ‘waar staan jullie voor?’. Maar gelukkig profileren sommige van onze scholen zich al wel duidelijk op bijvoorbeeld hun daltonconcept of op bewegingsonderwijs. Want als je dat doet, ontstaat er ook meer ontwikkeling en verbetering. Wij wensen ons daarom sterke profielen voor onze scholen. Die bouwen we gestaag met elkaar op.’