Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

De hele tekst van het IVRK vindt u hier.

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...