Recht op overleg

De MR of een geleding van de MR heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben. Voorafgaande aan het overleg dient de reden van het overleg te worden vermeld.


Overleg tussen MR en bevoegd gezag

Het vaakst zal een MR overleg hebben met het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is immers verplicht om voor veel zaken instemming dan wel advies te vragen van de MR en dat gaat niet zonder daarover te overleggen.

Een vraag van de MR is vaak hoe vaak met het bevoegd gezag dient te worden overlegd en op welke momenten zij aanwezig moeten zijn bij vergaderingen. Het is gebruikelijk dat de MR, afhankelijk van de omvang van de school en belang van de te bespreken zaken, twee keer per maand bijeenkomt. De eerste bijeenkomst is als MR ‘intern’, zonder het bevoegd gezag erbij. De tweede bijeenkomst, vaak twee weken later, is een overlegvergadering waarbij het bevoegd gezag aanschuift. Op deze manier heeft de MR een eerste bijeenkomst in de maand zonder het bevoegd gezag en kan intern overleggen over wat zij vinden van bepaalde voorstellen van het bevoegd gezag. In de tweede vergadering waar het bevoegd gezag bij aanwezig is kan de MR zijn mening duidelijk maken en vragen stellen. Vervolgens kan er na beantwoording van het bevoegd gezag gestemd worden over voorliggende voorstellen, of de interne vergadering daarop nog verder praten als MR en een standpunt innemen.

Ook andere vormen van overleg met het bevoegd gezag zijn denkbaar en bestaan in de praktijk. Zo is het soms goed gebruik dat het bevoegd gezag bij elke vergadering voor een deel aanwezig is, soms aan het begin en soms aan het einde. Het kan zijn dat de MR eerst een uur intern overlegd om vervolgens een uur met het bevoegd gezag door te praten. Het is echter wel van belang dat de MR een zelfstandig orgaan is en blijft en de tijd neemt om zonder het bevoegd gezag te overleggen en tot standpunten komt. Dat komt de onafhankelijkheid van het werk ten goede.


Overleg tussen MR en raad van toezicht

De MR heeft niet alleen het recht om te overleggen met het bevoegd gezag van de school, maar ook recht om te overleggen met de raad van toezicht. Lees daarover meer in het artikel relatie tussen MR en RvT.

De (G)MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, dan moet ten minste twee derde van de leden van de (G)MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...