Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Aanstelling of ontslag van de schoolleiding

Onlangs heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) zich uitgesproken over een interpretatiegeschil dat betrekking heeft op WMS-artikel 11h: aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Over dit artikel is reeds de nodige jurisprudentie verschenen, maar de LCG heeft die  weer uitgebreid.

Tussen de oudergeleding van de MR en het bevoegd gezag  was een verschil van mening ontstaan over de vraag of de MR een adviesrecht heeft bij het ontslag van de oude directeur van de school en de benoeming van de nieuwe directeur. Volgens de oudergeleding van de MR was het vertrek van de oude directeur niet vrijwillig, maar hing dit samen met een aangekondigde fusie. De LCG oordeelde dat de wens van de oude directeur om overgeplaatst te worden weliswaar samenhing met de naderende fusie, maar dat het vertrek op zich nog steeds vrijwillig was. De LCG oordeelde dan ook dat ondanks de specifieke omstandigheden er geen sprake is van een adviesrecht van de MR.

Deze uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak van de LCG toen het ging om een schoolleider die directeur werd van een nieuw op te richten school onder hetzelfde bevoegd gezag.  Ook toen stelde de LCG dat er sprake was van vrijwilligheid en dat er in zo’n geval geen sprake is van een adviesrecht van de MR van de ‘oude’ school van die directeur.

Over het adviesrecht van de MR bij de aanstelling van de nieuwe directeur verschillen MR en bevoegd  gezag eveneens van mening. Het bevoegd gezag stelt dat de nieuwe directeur reeds een bestuursaanstelling heeft en dat de MR daarmee geen adviesrecht meer toekomt. De MR stelt dat iedere benoeming van een lid van de schoolleiding adviesplichtig is. In deze wordt de MR door de LCG in het gelijk gesteld. Indien iemand deel gaat uitmaken van de leiding van een school of binnen de schoolleiding een andere functie gaat vervullen, dan dient het voorgenomen besluit ter advies te worden voorgelegd aan de MR. Dit geldt ook als deze persoon reeds in dienst is bij het bevoegd gezag. Met andere woorden: bij iedere benoeming van een lid van de schoolleiding heeft de MR het recht advies uit te brengen.

Download hier de volledige uitspraak

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...