Diploma Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB geven samen het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) uit. Dit diploma is voor studenten die aan de competenties voor het openbaar onderwijs voldoen. Sinds 2009 kunnen studenten op verschillende onderwijsinstellingen hiervoor kiezen.

Met een aantal hogescholen is gewerkt aan de formulering van specifieke competenties van leerkrachten in het openbaar onderwijs. De brochure ‘Daarom! Openbaar onderwijs verbindt‘ beschrijft het actief pluriforme karakter van het openbaar onderwijs en de rol van de leerkracht hierin. Deze brochure vormt de leidraad voor het Diploma Openbaar Onderwijs. De onderwijsinstellingen die het diploma uitreiken worden eens in de zes jaar gevisiteerd door een commissie onder leiding van de VOO en VOS/ABB. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding voor het DOO en fungeert als kritische vriend ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Daarnaast komt twee keer per jaar een werkgroep van de betrokken hogescholen bijeen om de ontwikkelingen en uitdagingen rondom het opleiden voor het openbaar onderwijs te bespreken.

De hogescholen die het Diploma Openbaar Onderwijs uitreiken:

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...