Schoolrooster

Er zijn verschillende soorten schoolroosters in het basisonderwijs. Op basis van de voorkeuren van de ouders en het personeel kan gekozen worden voor een ander rooster. Lees hier meer over de verschillende modellen: het vijf-gelijke-dagen-model, het continurooster, het bioritme-rooster, het 7-tot-7-model en het traditionele rooster. Het komt ook voor dat scholen verschillende typen roosters combineren.


Indien de school het tot dan toe gehanteerde schoolrooster wil wijzigen, moet hiervoor eerst de medezeggenschapsraad (MR) instemming hebben gegeven. Ook moeten alle ouders eerst geraadpleegd zijn, voordat tot een wijziging over gegaan mag worden. Lees hier meer over de wijziging van het schoolrooster/schooltijden. De VOO biedt tevens de cursus Andere Schooltijden aan, voor hulp bij het wijzigen van de schooltijden.


 • Traditionele rooster

  Het traditionele rooster was altijd het meest gebruikte rooster, waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan en woensdagmiddag vrij zijn. Het heeft de volgende kenmerken:

  • Schooldagen hebben een ochtenddeel (ca. 08:30 – 12:00) en een middagdeel (ca. 13:00 – 15:30).
  • Tussen de middag (ca. 12:00 – 13:00) hebben leerlingen vrij. Dit betekent tussenschoolse opvang of naar huis.
  • Woensdagmiddag hebben de leerlingen vrij (en in de onderbouw ook soms vrijdagmiddag).
  • Een variant op het traditionele rooster is het Hoorns model, waarbij vrijdagmiddagen altijd vrij zijn.

 • Continurooster

  Een veelbesproken type rooster is het continurooster. Bij dit type rooster gaan leerlingen tussen de middag niet meer naar huis, maar blijven op school met een verkorte pauze. Het heeft de volgende kenmerken:

  • Schooldagen beginnen ca. 08:30 en eindigen rond 14:30.
  • Kinderen lunchen – onder toezicht – op school. Hiervoor mag de school een extra (altijd vrijwillige) ouderbijdrage vragen.
  • Op woensdag hebben de leerlingen de middag vrij.

 • 7-tot-7-model

  Het 7-tot-7-model is een heel ander soort rooster dan de meeste typen roosters en wordt ook wel het ‘brede school’-model genoemd.Het past dan ook vaak alleen bij scholen die hun gehele onderwijsprogramma erop afstellen. Het heeft de volgende kenmerken:

  • De school is elke dag open van 07:00 tot 19:00 (van 7 tot 7).
  • De school is ook 52 weken per jaar open en er zijn geen collectieve schoolvakanties.
  • Er is geïntegreerd programma van opvang, onderwijs, sport en ontspanning.
  • Het onderwijs is geïndividualiseerd en er is één team wat met alle discipline werkt.

 • Bioritme-rooster

  Het bioritme-rooster focust zich, zoals de naam zegt, op het bioritme van de leerlingen. Vanuit het bioritme valt te bepalen op welke momenten van de dag het beste geleerd kan worden, ontspanning gezocht kan worden of deelgenomen kan worden aan sportactiviteiten. Het heeft de volgende kenmerken:

  • Vijf dagen les van 08:30 tot 16:30.
  • Kinderen leren op de momenten dat ze het meest alert zijn, dat is tussen 10:00 en 12:00 en tussen 14:30 en 16:30.
  • Er is een extra lange middagpauze (12:00 – 14:03) waar ruimte is voor sport- en cultuuractiviteiten.
  • Deze activiteiten worden vaak verzorgd door externe (kinderopvang)organisaties.

 • Vijf-gelijke-dagen-model

  Een rooster wat de meeste rust en structuur zou geven voor ouders en leerlingen is het vijf-gelijke-dagen-model. Hierbij is er geen middagpauze thuis meer en zijn de vijf dagen identiek aan elkaar qua tijdsindeling. Het heeft de volgende kenmerken:

  • Vijf schooldagen, startend om 08:30 en eindigend rond 14:00.
  • Er is een korte lunchpauze die op school plaatsvindt.
  • Er zijn door het jaar heen extra vrije dagen ingepland, omdat er anders te veel lesuren zijn.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...