Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie is in Nederland verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving in het onderwijs. De inspectie richt zich hierbij op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.


Taken van de Onderwijsinspectie

De inspectie houdt toezicht op scholen in de breedste zin van het woord. Namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houdt de inspectie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij worden ook signalen van ouders betrokken.

Een belangrijke taak van de Onderwijsinspectie is het beoordelen van de kwaliteit van scholen. Het bestuur van elke school moet aan de inspectie kunnen aantonen dat de kwaliteitszorg, onderwijskwaliteit en financieel beheer voor de school is geregeld en dat de school zich aan de wet houdt. Op de website van de inspectie kunt u de rapporten van de inspectie per school vinden. Voor meer algemene informatie heeft het ministerie de website Scholen op de kaart ontwikkeld.


Kwaliteit en klachten

De inspectie geeft elke school een kwalificatie op basis van het onderzoek. Het kan voorkomen dat deze kwaliteit ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. Dat kan op basis van het eigen onderzoek dat de inspectie doet, maar ook gebeuren op basis van veelvuldige signalen van ouders. Daarnaast kan ook de medezeggenschapsraad een rol spelen in het verkrijgen van een voldoende of onvoldoende beoordeling. Als de kwaliteit van het onderwijs slecht is, wordt extra toezicht gehouden in het verbeterproces van de kwaliteit van de school. In het ergste geval kan de school worden gesloten.

Tegelijkertijd behandelt de inspectie geen individuele klachten van ouders. Klachten van ouders worden in het dossier van de school opgenomen en onderzocht. Hier vind u meer informatie over hoe de inspectie met klachten van ouders omgaat.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs!

Bekijk cursus

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...