Werkdrukmiddelen

Inzet van werkdrukmiddelen is in het primair onderwijs sinds 2018 praktijk. Naast het PO zijn er ook in het VO afspraken gemaakt over werkdrukmiddelen vanaf 2022.


Wat zijn werkdrukmiddelen?

Elke school krijgt vanuit de overheid geld om de werkdruk onder het personeel op school te verlagen. In de cao worden hier nadere afspraken over gemaakt. In onderstaande handreiking vindt u meer informatie over deze middelen.


 


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Financiën

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen op begroting, formatieplan en jaarverslag.

Bekijk cursus
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.