Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Werkdruk

Werkdruk is steeds vaker een terugkerend thema op school. Hoe kan werkdruk aangepakt worden en welke middelen zijn er beschikbaar? Lees er hier meer over.


Werkdrukakkoord

In 2018 werd het Werkdrukakkoord gesloten, waarbij geld werd vrijgemaakt voor het bestrijden van werkdruk op scholen. De plannen hiervoor dienen in teams op scholen in samenwerking met de leidinggevende directeur/schoolleider gemaakt te worden. De scholen kunnen dus zelf kiezen welke maatregelen worden genomen met de beschikbaar gestelde middelen.

De personeelsgeleding van de MR (PMR) heeft een belangrijke rol bij deze middelen:

  • De PMR heeft instemmingsrecht op de besteding van de extra middelen voor de aanpak van werkdruk voor het betreffende schooljaar per school/BRIN-nummer.
  • Na afloop van het jaar wordt de PMR van de school door de schoolleider geïnformeerd over de besteding van de middelen van hun school in het afgelopen jaar. Over niet-bestede middelen worden door de schoolleider in samenspraak met het team/de PMR afspraken gemaakt conform doelen en verwachtingen van het opgestelde bestedingsplan.
  • De PMR ziet toe op de inzet van de middelen en het proces.

 

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...