Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waarmee een persoon aantoont dat hij of zij goed gedrag vertoont en daarom geschikt kan zijn voor een bepaalde functie. Maar wanneer is deze verklaring in het onderwijs verplicht?

Verplichte VOG

Er zijn een aantal groepen waarvoor een VOG wettelijk verplicht is. Dit is in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor:

  • leraren;
  • directeuren en rectoren;
  • onderwijsondersteunende functionarissen;
  • externe leraren;
  • externe onderwijsondersteunende functionarissen;
  • Leraren in Opleiding (LIO’s) en Onderwijsassistentenin Opleiding, die met een leerarbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd, en
  • overblijfmedewerkers.

Verdere voorwaarden

Een VOG dient niet ouder te zijn dan zes maanden wanneer deze wordt overlegd. Voor overblijfmedewerkers geldt een termijn van twee maanden. De VOG dient tevens het originele document te zijn en de werkgever dient dit op echtheid te controleren.

Bekijk meer informatie over de VOG op de website van de Stichting School en Veiligheid.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...