Staking

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Het kan zijn dat een school te maken krijgt met staking van het personeel en specifiek de leerkrachten. Een staking organiseren gebeurt niet zomaar: er komen meerdere partijen aan te pas voor er besloten wordt tot staking in het onderwijs.


Stakingsrecht

Staken is een recht dat opgenomen is in het Europees Sociaal Handvest. De legitimiteit van een staking wordt getoetst door een rechter. Het kan zijn dat een (onderwijs)vakbond oproept tot staking. De betreffende vakbond of vakbonden organiseren in zo’n geval een dag waarop gedemonstreerd wordt tegen bepaald (landelijk) beleid of bepaalde ontwikkelingen (in het onderwijs).

Om mee te doen aan een staking hoeft u geen lid te zijn van een vakbond. Voor leden van een vakbond zijn er echter vaak voordelen: zo is er juridische bijstand en kan aanspraak worden gemaakt op de zogeheten stakingskas.


Praktische zaken

Als u als personeelslid van een school mee besluit te doen aan een staking, bent u verplicht het schoolbestuur hierover tijdig te informeren. Als u die dag geen werkzaamheden heeft en het formeel een vrije dag voor u is, hoeft u zich niet te melden bij het bestuur van de school.

Het bevoegd gezag van de school kan u niet verbieden te gaan staken; het is immers een grondrecht. Ook kunnen er geen ‘disciplinaire maatregelen’ worden genomen. Het is wel zo dat het bevoegd gezag kan besluiten het stakend personeel niet te betalen voor de dag staking. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk om maatregelen te treffen voor de opvang van de leerlingen.


Staking en ouders

Vooropgesteld: u dient als ouders tijdig te worden geïnformeerd over de wijze waarop de school met de staking omgaat. Scholen zijn niet wettelijk verplicht om op deze dag voor opvang voor uw kind te zorgen. Indien de school toch opvang regelt, bijvoorbeeld via de buitenschoolse opvang, moet u hier als ouder voor betalen.

De school is wel verplicht om aan de minimale jaarlijkse onderwijstijd te voldoen. De Onderwijsinspectie controleert dit. Meestal hebben scholen voldoende marge-uren ingeroosterd, waardoor een uitgevallen schooldag niet meteen tot problemen leidt.


Staking en de MR

De MR heeft vanuit haar rol geen invloed op stakingen of het beleid hieromtrent van de school. Dit is een aangelegenheid tussen het bestuur en het gehele personeelsbestand. De MR heeft adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, maar daar valt personeelsuitbetalingen niet onder.

De schoolleiding doet er wel goed aan om de MR te informeren over, en de MR kan vragen naar:

  • het al dan niet organiseren van buitenschoolse opvang;
  • het al dan niet in gedrang komen van de verplichte jaarlijkse onderwijstijd, en
  • het al dan niet doorbetalen van salarissen van het personeel tijdens de staking.
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.