Diploma Openbaar Onderwijs

De VOO geeft samen met VOS/ABB het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) uit. Dit diploma is voor studenten die aan de competenties voor het openbaar onderwijs voldoen. Sinds 2009 kunnen studenten op onderwijsinstellingen hiervoor kiezen.


Waar is het diploma voor?

Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen van leerlingen voor de maatschappij. Scholen hebben ook een maatschappelijke opdracht en worden geacht een bijdrage te leveren aan de samenleving en aan de directe omgeving waarin ze zijn gevestigd. Het openbaar onderwijs heeft een actief pluriform karakter. Het heeft een essentiële en wettelijke opdracht in het leren over en van de diversiteit die onze samenleving kenmerkt, het bijdragen aan integratie en het stimuleren van kritisch-democratisch burgerschap. Het openbaar onderwijs vervult deze taak vanuit de kernwaarden die zijn vastgesteld.

De brochure ‘Daarom! Openbaar onderwijs verbindt‘ (te vinden bij Bestanden onderaan) beschrijft het actief pluriforme karakter van het openbaar onderwijs en de rol van de leerkracht hierin. Deze brochure vormt de leidraad voor het Diploma Openbaar Onderwijs.


Welke onderwijsinstellingen geven het diploma uit?

Met een aantal hogescholen is gewerkt aan de formulering van specifieke competenties van leerkrachten in het openbaar onderwijs. De onderwijsinstellingen die het diploma uitreiken worden eens in de zes jaar gevisiteerd door een commissie onder leiding van de VOO en VOS/ABB. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding voor het DOO en fungeert als kritische vriend ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Daarnaast komt twee keer per jaar een werkgroep van de betrokken hogescholen bijeen om de ontwikkelingen en uitdagingen rondom het opleiden voor het openbaar onderwijs te bespreken.

De hogescholen die het Diploma Openbaar Onderwijs uitreiken: Hogeschool Windesheim, Hogeschool Leiden, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Saxion, Hogeschool InHolland, Fontys Hogescholen, Hogeschool De Kempel, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht – Instituut Theo Thijssen en HZ University of Applied Sciences.


Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...