Diploma Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB geven samen het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) uit. Dit diploma is voor studenten die aan de competenties voor het openbaar onderwijs voldoen. Sinds 2009 kunnen studenten op verschillende onderwijsinstellingen hiervoor kiezen.


Leerkracht in het openbaar onderwijs

Met een aantal hogescholen is gewerkt aan de formulering van specifieke competenties van leerkrachten in het openbaar onderwijs. De brochure ‘Daarom! Openbaar onderwijs verbindt‘ beschrijft het actief pluriforme karakter van het openbaar onderwijs en de rol van de leerkracht hierin. Deze brochure vormt de leidraad voor het Diploma Openbaar Onderwijs. De onderwijsinstellingen die het diploma uitreiken worden eens in de zes jaar gevisiteerd door een commissie onder leiding van de VOO en VOS/ABB. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding voor het DOO en fungeert als kritische vriend ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Daarnaast komt twee keer per jaar een werkgroep van de betrokken hogescholen bijeen om de ontwikkelingen en uitdagingen rondom het opleiden voor het openbaar onderwijs te bespreken.

De hogescholen die het Diploma Openbaar Onderwijs uitreiken:

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...