Schoolvakantie

Elke school heeft schoolvakanties en andere vrije dagen. Een deel van deze vakanties en vrije dagen worden door de overheid bepaalt, maar een deel kan ook door de school zelf worden ingevuld.


Landelijk vastgelegde vakanties

Een aantal vakanties en wanneer deze zijn, zijn landelijk vastgelegd. Dit betreft de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie. De meivakantie vindt in de regel begin mei plaats. De zomervakantie in de maanden juli en augustus en de kerstvakantie eind december tot begin januari. De data voor de mei- en kerstvakantie zijn voor alle scholen in heel Nederland gelijk. De data van de zomervakantie verschillen per regio. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de exacte data voor uw regio.


Door school vastgelegde vakanties

Naast de mei-, zomer-, en kerstvakantie houden scholen vaak ook nog herfstvakantie en voorjaarsvakantie. De herfstvakantie vindt gebruikelijk eind oktober plaats en de voorjaarsvakantie eind februari tot begin maart. De overheid geeft adviesdata voor deze vakanties. Dat betekent dat de school niet verplicht is zich te houden aan deze data, maar ook zelf kan kiezen de vrije tijd op een andere manier in te richten.


Schoolvakantie en de MR

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot het te nemen besluit van het bevoegd gezag betreffende vakanties, voor zover het bevoegd gezag het recht heeft hier besluiten over te nemen (artikel 11 lid l WMS).

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...