Schoolvakantie

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Elke school heeft schoolvakanties en andere vrije dagen. Een deel van deze vakanties en vrije dagen worden door de overheid bepaalt, maar een deel kan ook door de school zelf worden ingevuld.


Landelijk vastgelegde vakanties

Een aantal vakanties en wanneer deze zijn, zijn landelijk vastgelegd. Dit betreft de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie. De meivakantie vindt in de regel begin mei plaats. De zomervakantie in de maanden juli en augustus en de kerstvakantie eind december tot begin januari. De data voor de mei- en kerstvakantie zijn voor alle scholen in heel Nederland gelijk. De data van de zomervakantie verschillen per regio.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de exacte data voor uw regio. Scholen mogen deze landelijk vastgelegde vakantiedagen niet wijzigen. Het is mogelijk onder speciale omstandigheden een verzoek in te dienen bij de overheid om de vakanties van uw school op een ander moment te laten plaatsvinden.


Door school vastgelegde vakanties

Naast de mei-, zomer-, en kerstvakantie houden scholen vaak ook nog herfstvakantie en voorjaarsvakantie. De herfstvakantie vindt gebruikelijk eind oktober plaats en de voorjaarsvakantie eind februari tot begin maart. De overheid geeft adviesdata voor deze vakanties. Dat betekent dat de school niet verplicht is zich te houden aan deze data, maar ook zelf kan kiezen de vrije tijd op een andere manier in te richten.

Vaak kiezen scholen ervoor om de herfst- en voorjaarsvakantie in te richten, maar dit hoeft dus niet. Ook tussendoor vaker vrije dagen inrichten, bijvoorbeeld in de vorm van studiedagen, is mogelijk. De exacte data van vakanties worden opgenomen in de schoolgids, die voor het start van het schooljaar met alle ouders wordt gedeeld.


Schoolvakantie en MR

De medezeggenschapsraad (MR) op school heeft een adviesrecht met betrekking tot het te nemen besluit van het bevoegd gezag betreffende vakanties, voor zover het bevoegd gezag het recht heeft hier besluiten over te nemen (artikel 11 lid l WMS). Dit betekent dat alle plannen rondom vakanties naast de verplicht meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie, ter advisering aan de MR moeten worden voorgelegd.

Gebruikelijk is dat de data van alle vakanties voor de zomervakantie bekend zijn voor het komend schooljaar. Soms komt het voor dat tijdens het jaar vakantiedagen/-weken worden toegevoegd, verwijderd of verplaatst gedurende het schooljaar. Ook in deze gevallen geldt het adviesrecht van de MR. Het is dus zaak als bevoegd gezag tijdig in het jaar te besluiten om vakantieweken te wijzigen.


Schoolvakantie en VOO

Scholen of MR’s met vragen over (de rol van de MR bij) vakantiedata kunnen terecht bij de VOO Helpdesk voor al hun vragen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de MR van de school lid is van de VOO. Voor MR’s die meer willen weten over hun rechten en plichten kunnen zij de cursus MR Start of indien deze cursus al gevolgd is MR Verdieping volgen.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.