Overblijfmedewerkers

Minstens de helft van de genen die met het toezicht op overblijvende leerlingen worden belast, moeten scholing hebben gevolgd op het gebied van overblijven. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het schoolbestuur.


Wat krijgen scholen voor overblijf?

Scholen krijgen in hun lumpsumvergoeding een bedrag van 24,34 euro per leerling voor de organisatie van het overblijven. De tussenschoolse opvang kan dit bedrag aanwenden voor personele kosten, maar ook materialen kunnen ermee worden bekostigd.


Cursus voor overblijfmedewerkers

Een goede kwaliteit van de tussenschoolse opvang geeft een grote meerwaarde aan uw school. De VOO kan u hierbij helpen. Voor overblijfmedewerkers en -coördinatoren hebben wij zinvolle en praktijkgerichte cursussen ontwikkeld. Scholen krijgen in de lumpsum 24,34 euro per leerling voor onder meer de scholing van de overblijfmedewerkers.

Uw overblijfmedewerkers kunnen deelnemen aan de compacte of uitgebreidere basiscursussen TSO Start of TSO Compleet, inclusief erkend certificaat. Ook kunt u door de VOO een cursus op maat laten organiseren voor al uw overblijfmedewerkers.

Lees meer over de tussenschoolse opvang.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...