Overblijfmedewerkers

Minstens de helft van de genen die met het toezicht op overblijvende leerlingen worden belast, moeten scholing hebben gevolgd op het gebied van overblijven. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het schoolbestuur.


Wat krijgen scholen voor overblijf?

Scholen krijgen in hun lumpsumvergoeding een bedrag van 24,34 euro per leerling voor de organisatie van het overblijven. De tussenschoolse opvang kan dit bedrag aanwenden voor personele kosten, maar ook materialen kunnen ermee worden bekostigd.


Cursus voor overblijfmedewerkers

Een goede kwaliteit van de tussenschoolse opvang geeft een grote meerwaarde aan uw school. De VOO kan u hierbij helpen. Voor overblijfmedewerkers en -coördinatoren hebben wij zinvolle en praktijkgerichte cursussen ontwikkeld. Scholen krijgen in de lumpsum 24,34 euro per leerling voor onder meer de scholing van de overblijfmedewerkers.

Uw overblijfmedewerkers kunnen deelnemen aan de compacte of uitgebreidere basiscursussen TSO Start of TSO Compleet, inclusief erkend certificaat. Ook kunt u door de VOO een cursus op maat laten organiseren voor al uw overblijfmedewerkers.

Lees meer over de tussenschoolse opvang.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...