Overblijfmedewerkers

Scholen die lid zijn van VOO maken daarmee ook hun overblijfmedewerkers lid. Dat is voordelig, want zij kunnen dan met flinke korting deelnemen aan cursussen en zij kunnen elke schooldag een beroep doen op de Helpdesk.

Scholing verplicht

Met ingang van 1 augustus 2011 moet tenminste de helft van degenen die met het toezicht op de overblijvende leerlingen worden belast, een scholing hebben gevolgd op het gebied van overblijven. In 2006 is de regelgeving ten aanzien van het overblijven, ook wel tussenschoolse opvang genoemd, gewijzigd. De eindverantwoordelijkheid ligt nu bij het schoolbestuur.

Lumpsumvergoeding overblijf

Scholen krijgen in hun lumpsumvergoeding een bedrag van 24,34 euro per leerling voor de organisatie van het overblijven. De tussenschoolse opvang kan dit basisbedrag aanwenden voor personele kosten, maar ook materialen kunnen worden ermee bekostigd.

Cursussen

Een goede kwaliteit van de tussenschoolse opvang geeft een grote meerwaarde aan uw school. De VOO kan u hierbij helpen. Voor overblijfmedewerkers en -coördinatoren hebben wij zinvolle en praktijkgerichte cursussen ontwikkeld. Scholen krijgen in de lumpsum 24,34 euro per leerling voor onder meer de scholing van de overblijfmedewerkers.

Uw overblijfmedewerkers kunnen deelnemen aan de compacte of uitgebreidere basiscursussen TSO Start of TSO Compleet, inclusief erkend certificaat. Ook kunt u door de VOO een cursus op maat laten organiseren voor al uw overblijfmedewerkers.

Geïnteresseerd? Neem contact op met ons secretariaat, via 036 533 1500 of [email protected].

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...