Profielschets MR-lid

Het kan verstandig zijn bij verkiezingen vooraf een profielschets op te stellen voor de taken van een MR-lid en welke kennis en kunde gewenst is in de MR.


Waarom een profielschets?

Ouders en personeelsleden mogen zich kandidaat stellen voor de MR. In het voortgezet onderwijs zijn dit ook nog de leerlingen. Vaak vinden ouders, personeel en leerlingen de MR wel interessant of denken ze graag mee over de school, maar bestaat er weinig kennis over wat een MR precies is en wat een MR-lid precies als taken heeft.

Het kan daarom verstandig zijn om voordat de kandidaatstelling voor de MR begint, als MR een document op te stellen waarin de taken van een MR-lid goed beschreven staan. Net zoals bij het solliciteren op vacatures men een beeld krijgt van wat de vacature inhoudt, krijgen potentiële MR-leden zo een beter beeld wat het MR-lidmaatschap precies inhoudt.


Inhoud van een profielschets

Er zijn verschillende manieren om een profielschets in te vullen. Zo kan worden aangegeven wat er wordt verwacht van een MR-lid. Dit kan zijn aanwezigheid bij vergaderingen, contact onderhouden met de achterban en een constructieve houding tegenover collega-raadsleden en het bevoegd gezag. Daarnaast kan een profielschets ook nader ingaan op de bevoegdheden die een MR-lid heeft en over welke onderwerpen er in de MR gesproken wordt. Onderwerpen als de begroting, de schoolgids en schooltijden zijn veel bediscussieerde onderwerpen in de MR die regelmatig terugkomen. Het is goed als kandidaten van tevoren op de hoogte zijn dat dit veelbesproken onderwerpen zijn.

Ook kan het dat in een profielschets wordt aangegeven dat MR-leden ook met eigen ideeën mogen komen. Vaak lopen er op school genoeg ouders, personeelsleden en leerlingen rond met ideeën over hoe het beter kan op school. Door in de profielschets concreet op te roepen om met deze ideeën naar de MR te komen, kan een potentiële kandidaat zich geroepen voelen.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...