Ouderraadpleging en MR

De MR heeft een grote rol bij de raadpleging van ouders. Natuurlijk omdat contact met de achterban belangrijk is, maar ook omdat het in sommige gevallen verplicht is om ouders te betrekken bij besluiten.


Ouders verplicht betrekken

Bij een vijftal onderwerpen is het volgens de WMS (artikel 15 lid 3) verplicht om ouders van tevoren te betrekken. Dit kan door de MR gebeuren, maar ook door het bevoegd gezag. Voordat dit gebeurt is kan er geen besluit worden genomen over deze onderwerpen. De vijf onderwerpen zijn: fusie, beëindiging school, tussenschoolse opvang, wijziging van de grondslag van de school en de wijziging van de schooltijden.

Het betrekken van ouders betekent dat álle ouders betrokken moeten worden bij een dergelijke wijziging van beleid. Dit kan gedaan worden door het bevoegd gezag, door de MR, door de ouderraad, maar ook door een samenwerking tussen deze organen. Formeel is de directeur wel eindverantwoordelijk voor de ouderraadpleging.


Ouderraadpleging

Het uitvoeren van deze ouderraadpleging kan op verschillende manieren. Zo is het mogelijk een bijeenkomst te organiseren in de school en daarvoor alle ouders uit te nodigen (ouderavond). Dan kunnen meningen gedeeld worden. Ook is het mogelijk een enquête onder alle ouders uit te zetten met het verzoek deze in te vullen. De uitkomsten van deze ouderraadpleging kunnen worden gebruikt bij de definitieve besluitvorming. Het is niet verplicht de uitslag van de raadpleging over te nemen, maar uiteraard wel wenselijk dat de MR luistert naar wat ouders te vertellen hebben. De ouderraadpleging is dus een advies aan de MR.

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...