Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Ouderraadpleging en MR

De MR heeft een grote rol bij de raadpleging van ouders. Natuurlijk omdat contact met de achterban belangrijk is, maar ook omdat het in sommige gevallen verplicht is om ouders te betrekken bij besluiten.


Verplichte ouderraadpleging

Er zijn een aantal onderwerpen waar alle ouders van de school verplicht over geraadpleegd moeten worden, voordat de MR hier een besluit overneemt (artikel 15 lid 3 WMS). Dit gaat om een vijftal onderwerpen, namelijk:

  • als een school gaat fuseren met een andere school;
  • als een school ophoudt te bestaan;
  • als er wijzigingen in de overblijf worden voorgesteld;
  • als de grondslag van de school wijzigt, en
  • als de schooltijden wijzigen.

Wijze van ouderraadpleging

De WMS schrijft niet voor wie deze ouderraadpleging moet doen. Meestal gebeurt dit door de directeur van de school in samenspraak met de MR, omdat de directeur formeel verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De wet schrijft wel voor dat álle ouders de kans krijgen een mening te geven over het onderwerp en niet alleen in de MR of in de ouderraad actieve ouders.

Het raadplegen van ouders kan op verschillende manieren. Het is denkbaar dat er een speciale ouderavond wordt georganiseerd, waar alle ouders voor worden uitgenodigd. Ook kan een enquête worden opgesteld en aan alle ouders worden gevraagd deze in te vullen.

Nadat alle ouders zijn geraadpleegd, is het aan de MR om advies te geven over het voorstel van het bevoegd gezag/de schooldirectie, dan wel instemming te verlenen (of indien er hiervoor geldige redenen zijn niet instemmen). Hierbij kan de MR de resultaten van de ouderraadpleging gebruiken, maar het is niet verplicht deze over te nemen. Daarmee kan de ouderraadpleging opgevat worden als een advies aan de MR en bepaalt de MR uiteindelijk zelf zijn standpunt.

Lees meer informatie over ouderparticipatie.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...