Voorbeeldpagina MR

Welkom bij de MR van Openbare Basischool De Regenboog!

V.l.n.r. Piet Dekkers (ouderlid), Achraf Lecin (ouderlid, voorzitter), Jens Pieterse (personeelslid) en Joke Timmers (personeelslid, secretaris)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen op school vertegenwoordigt. De leden van de MR worden elke twee jaar gekozen door de ouders, personeelsleden en leerlingen op school. De MR controleert voorstellen die de schooldirectie doet, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over het kiezen van MR-leden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MR. U vindt hier:

 1. De huidige samenstelling van de MR en contactinformatie van de MR
 2. De vergaderdata, -tijden en -locaties van de MR
 3. Belangrijke documenten van de MR, zoals agenda’s, notulen, jaarverslagen en reglementen
 4. De nieuwsbrieven van de MR
 5. Kiezen van MR-leden

1. Samenstelling en contact MR

De MR bestaat het schooljaar [vul schooljaar in] uit de volgende personen:

 • Achraf Lecin (voorzitter, oudergeleding) [eventueel e-mailadres]
 • Joke Timmers (secretaris, personeelsgeleding) [eventueel e-mailadres]
 • Piet Dekkers (oudergeleding) [eventueel e-mailadres]
 • Jens Pieterse (personeelsgeleding) [eventueel e-mailadres]

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor algemene vragen kunt u e-mailen met [e-mailadres MR], voor vragen aan individuele leden kunt u mailen naar een van bovenstaande adressen.


2. Vergaderingen

De MR vergadert twee keer per maand: een keer met de schooldirectie en een keer als MR intern. De vergaderingen vinden plaats op [dag en tijd toevoegen] [locatie toevoegen]. De volgende vergaderingen zijn gepland:

 • [Dag en datum invoegen], klik hier [link invoegen] voor de agenda van dit overleg, de notulen van dit overleg vindt u na afloop hier [link invoegen]
 • [Dag en datum invoegen], klik hier [link invoegen] voor de agenda van dit overleg, de notulen van dit overleg vindt u na afloop hier [link invoegen]
 • [Dag en datum invoegen], klik hier [link invoegen] voor de agenda van dit overleg, de notulen van dit overleg vindt u na afloop hier [link invoegen]
 • [Dag en datum invoegen], klik hier [link invoegen] voor de agenda van dit overleg, de notulen van dit overleg vindt u na afloop hier [link invoegen]
 • [Enzovoorts]

3. Documenten

Hier vindt u verschillende documenten die van belang zijn voor het werk van de MR. Allereerst vindt u de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar alle rechten en plichten van de MR staan opgenomen. Deze gelden voor alle MR’s in heel Nederland. Daarnaast vindt u het medezeggenschapsstatuut, waar afspraken zijn gemaakt over de structuur van medezeggenschap binnen onze stichting. Als derde vindt u het medezeggenschapsreglement, waarin de directie van de school en de MR afspraken hebben opgenomen over bijvoorbeeld hoeveel MR-leden er zijn, hoe verkiezingen worden georganiseerd en hoe de directie de MR informeert. Tot slot is er ook een huishoudelijk reglement, waar de MR intern afspraken maakt over wat bijvoorbeeld de stemprocedure is en de taken van de voorzitter zijn.

 • Wet medezeggenschap op scholen [link invoegen]
 • Medezeggenschapsstatuut stichting [link invoegen]
 • Medezeggenschapsreglement De Regenboog [link invoegen]
 • Huishoudelijk reglement MR De Regenboog [link invoegen]

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er het afgelopen jaar is besproken, anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. U vindt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar. Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien, kunt u dit laten weten.

 • Jaarverslag MR De Regenboog [jaartal]
 • Jaarverslag MR De Regenboog [jaartal]
 • Jaarverslag MR De Regenboog [jaartal]

4. Nieuwsbrieven

Om aan de ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen van de school te laten weten waar de MR mee bezig is, stuurt de MR elke maand een nieuwsbrief naar de achterban. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over welke besluiten zijn genomen en wat de MR vindt van dingen die op school spelen. De laatste vijf nieuwsbrieven vindt u op deze pagina, mocht u een oudere nieuwsbrief willen inzien dan kunt u dit laten weten. Heeft u zelf een onderwerp dat interessant kan zijn voor de nieuwsbrief of een vraag aan de MR? Neem dan contact op (contactinformatie vindt u bij 2., hierboven).

 • Nieuwsbrief MR februari [jaartal]
 • Nieuwsbrief MR januari [jaartal]
 • Nieuwsbrief MR december [jaartal]
 • Nieuwsbrief MR november [jaartal]
 • Nieuwsbrief MR oktober [jaartal]

5. Kiezen van MR-leden

De MR-leden worden gekozen door de ouders en personeelsleden van de school. Elke [voer in hoe vaak de MR verkiezingen organiseert] organiseert de MR van De Regenboog verkiezingen. Heeft u zelf interesse om MR-lid te worden? De eerstvolgende verkiezingen zijn [voer periode van verkiezingen in]. De zittingsperiode is [voer zittingsperiode in].

De MR is verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. De MR kiest een commissie die de organisatie op zich neemt. Er wordt een kandidaatstellingsperiode en een stemperiode ingericht. Alle ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen krijgen een mail met een uitleg wat de MR doet en hoe ze zich kunnen kandideren. Ook hieronder vindt u de informatie voor de komende verkiezingen.

 • [Voer datum in]: Mail naar alle ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen wanneer de verkiezingen zijn, wat de MR doet en hoe mensen zich kunnen kandideren
 • [Voer periode in]: Alle ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen kunnen zich kandidaat stellen
 • [Voer periode in]: Commissie controleert kiesrecht van kandidaten en bepaalt of stemperiode nodig is
 • [Voer periode in]: Stemperiode
 • [Voer datum in]: Bekendmaking uitslag
 • [Voer periode in]: Bezwaarperiode
 • [Voer datum in]: Behandeling bezwaren
 • [Voer datum in]: Definitieve vaststelling uitslag verkiezingen
 • [Voer datum in]: Officiële benoeming MR-leden, afscheid oude MR-leden

De MR van Openbare Basisschool De Regenboog is lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs. De MR wint daar onafhankelijk advies in en volgt cursussen op gebied van medezeggenschap.

Heeft u een vraag voor onze MR? Stel deze dan via [e-mailadres invullen]! Ook als u bij een van onze vergaderingen aanwezig wilt zijn, kunt u dat ons via dit e-mailadres laten weten.

Bij de MR kunt u terecht voor al uw vragen, suggesties en opmerkingen met betrekking tot het schoolbeleid. Voor individuele zaken kunt u het beste terecht bij de leraar of bij de schoolleiding.

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.