Medezeggenschap

Lees hier meer over de belangrijkste onderwerpen voor leden van de MR. Van de wettelijke kaders tot organiseren van verkiezingen en tips voor nieuwe MR-leden.

Medezeggenschap in de praktijk

Lees hier meer over onderwerpen als verkiezingen, contact met de achterban en vergaderen.

Meer informatie
Wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Lees hier meer over onderwerpen als de rechten van de MR, de verschillende raden en de landelijke geschillencommissie (LCG).

Meer informatie
Documenten medezeggenschap

Lees hier meer over onderwerpen als het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en het jaarverslag van de MR.

Meer informatie

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...