Schoolzwemmen

Schoolzwemmen is het aanbieden van zwemlessen voor leerlingen vanuit de school. Neem contact op met de school voor de mogelijkheden.


Schoolzwemmen en de MR

Het hebben van schoolzwemmen op school valt onder het schoolplan. De MR heeft instemmingsbevoegdheid op het vaststellen en wijzigen van het schoolplan (artikel 10 lid 1b WMS). Als in het schoolplan expliciet staat opgenomen dat deze activiteit wordt aangeboden, heeft de MR hier dus instemmingsbevoegdheid op. Vaak valt het echter onder ‘lichamelijke opvoeding’ of ‘gym’ en staat dit niet apart vermeldt. In dat geval betreft het niet het schoolplan, maar de uitwerking ervan. Dan heeft de MR geen instemmingsbevoegdheid hierop.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...