Schoolzwemmen

Schoolzwemmen is het aanbieden van zwemlessen voor leerlingen vanuit de school. Neem contact op met de school voor de mogelijkheden.


Schoolzwemmen en de MR

Het hebben van schoolzwemmen op school valt onder het schoolplan. De MR heeft instemmingsbevoegdheid op het vaststellen en wijzigen van het schoolplan (artikel 10 lid 1b WMS). Als in het schoolplan expliciet staat opgenomen dat deze activiteit wordt aangeboden, heeft de MR hier dus instemmingsbevoegdheid op. Vaak valt het echter onder ‘lichamelijke opvoeding’ of ‘gym’ en staat dit niet apart vermeldt. In dat geval betreft het niet het schoolplan, maar de uitwerking ervan. Dan heeft de MR geen instemmingsbevoegdheid hierop.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...