Schoolzwemmen

Schoolzwemmen is het aanbieden van zwemlessen voor leerlingen vanuit de school

Schoolzwemmen en de MR

Het hebben van schoolzwemmen op school valt onder het schoolplan. De MR heeft instemmingsbevoegdheid op het vaststellen en wijzigen van het schoolplan (artikel 10 lid 1b WMS). Als in het schoolplan expliciet staat opgenomen dat schoolzwemmen wordt aangeboden, heeft de MR hier dus instemmingsbevoegdheid op. Vaak valt schoolzwemmen echter onder ‘lichamelijke opvoeding’ of ‘gym’ en staat dit niet apart vermeldt. In dat geval betreft het niet het schoolplan, maar de uitwerking ervan. Dan heeft de MR geen instemmingsbevoegdheid hierop.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...