Combinatieklas

 

 

Het is afhankelijk van het al dan niet wijzigen van het schoolplan.

  1. Indien is opgenomen in het schoolplan dat combinatieklassen bestaan uit een specifiek aantal leerjaren afwijkend van drie leerjaren (zoals 2 leerjaren), óf dat er in het schoolplan geen sprake is van combinatieklassen, terwijl er nu combinatieklassen van drie leerjaren in de praktijk worden gebracht, is dit een wijziging van het schoolplan.
  2. Indien in het schoolplan in vrij algemene formulering het bestaan van combinatieklassen is opgenomen (aantal samengevoegde jaren niet gespecificeerd), dan is een gedetailleerdere invulling daarvan geen wijziging van het schoolplan.