Combinatieklas

Het is mogelijk dat er verschillende klassen worden gecombineerd. Het kan zijn dat twee groepen samengevoegd worden (bv. groep 1 en groep 2), maar het komt ook voor dat er meer dan twee groepen samengevoegd worden. Lees hier meer over wat dit betekent voor het onderwijs en voor de MR.


Combinatieklas en de MR

Indien het schoolplan gewijzigd moet worden wegens het instellen of wijzigen van combinatieklassen op school, geldt er een instemmingsbevoegdheid van de MR (artikel 10 lid 1b WMS). Als het schoolplan niet gewijzigd hoeft te worden om combinatieklassen mogelijk te maken of te wijzigen, geldt er een adviesbevoegdheid van de MR (artikel 11 lid 1f WMS).

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...    Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...