Combinatieklas

Het is mogelijk dat er verschillende klassen worden gecombineerd. Het kan zijn dat twee groepen samengevoegd worden (bv. groep 1 en groep 2), maar het komt ook voor dat er meer dan twee groepen samengevoegd worden. Lees hier meer over wat dit betekent voor het onderwijs en voor de MR.


Combinatieklas en de MR

Indien het schoolplan gewijzigd moet worden wegens het instellen of wijzigen van combinatieklassen op school, geldt er een instemmingsbevoegdheid van de MR (artikel 10 lid 1b WMS). Als het schoolplan niet gewijzigd hoeft te worden om combinatieklassen mogelijk te maken of te wijzigen, geldt er een adviesbevoegdheid van de MR (artikel 11 lid 1f WMS).

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...