Sluiting

Het kan gebeuren dat een locatie of een school sluit.

Sluiting en de MR

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot voorgenomen sluitingen van de dependence. Op basis van welk artikel dit is, hangt af van de precieze status en achtergrond van de dependence.

  • Indien het een vestiging betreft die eerder een zelfstandige school was die nu gesloten wordt, gaat het om een belangrijke inkrimping en is artikel 11 lid 1c WMS van toepassing.
  • Indien het een vestiging betreft waarmee ruimtegebrek in het hoofdgebouw werd opgevangen waarvan de leerlingen nu (terug)verhuizen naar de hoofdlocatie, gaat het om een wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school en is artikel 11 lid 1f WMS van toepassing.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...