Sluiting

Het kan gebeuren dat een locatie of een school sluit vanwege een gebrek aan kwaliteit of een tekort aan leerlingen.


Sluiting en de MR

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot voorgenomen sluitingen van de dependence. Op basis van welk artikel dit is, hangt af van de precieze status en achtergrond van de dependence.

  • Indien het een vestiging betreft die eerder een zelfstandige school was die nu gesloten wordt, gaat het om een belangrijke inkrimping en is artikel 11 lid 1c WMS van toepassing.
  • Indien het een vestiging betreft waarmee ruimtegebrek in het hoofdgebouw werd opgevangen waarvan de leerlingen nu (terug)verhuizen naar de hoofdlocatie, gaat het om een wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school en is artikel 11 lid 1f WMS van toepassing.
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...