Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is het passend onderwijs van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle scholen verplicht om ondersteuning te bieden aan kinderen die ondersteuningsbehoefte hebben en les krijgen op de betreffende school.

Rapport

In augustus van 2018 bracht het Kohnstamminstituut een rapport uit over passend onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Voor elke school die passend onderwijs biedt is het noodzakelijk een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Hierin staat opgenomen op welke wijze de school ondersteuning biedt aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit is in plaats van het zorgplan.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...