Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is het passend onderwijs van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle scholen verplicht om ondersteuning te bieden aan kinderen die ondersteuningsbehoefte hebben en les krijgen op de betreffende school.


Rapport

In augustus van 2018 bracht het Kohnstamminstituut een rapport uit over het onderwerp.


Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Voor elke school die dit type onderwijs aanbiedt, is het noodzakelijk een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Hierin staat opgenomen op welke wijze de school ondersteuning biedt aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit is in plaats van het zorgplan.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...