Managementstatuut

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 16 maart 2023

Het managementstatuut legt uit hoe de verdeling van taken en bevoegdheden binnen het bestuur van een onderwijsinstelling is geregeld.


Waarom een managementstatuut?

Elke onderwijsinstelling heeft een managementstatuut, waarin de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management uiteen worden gezet. Er kunnen keuzes worden gemaakt of de verantwoordelijkheden vooral bij het bevoegd gezag worden neergelegd of dat de schooldirecteuren grotere verantwoordelijkheden hebben.

In de praktijk is er een diversiteit aan manieren waarop onderwijsinstellingen worden bestuurd en worden andere managementstructuren gehanteerd. Elke instelling kan eigen keuzes maken over welke organen binnen de instelling waar verantwoordelijk voor zijn.


Wat staat er in het managementstatuut?

Het managementstatuut regelt op de eerste plaats de bevoegdheden van de directeuren en het bovenschools management met betrekking tot het beheren van de bekostiging van de Rijksoverheid. Daarnaast geeft het statuut het mandaat weer in het kader van andere bestuurlijke taken, zoals het opstellen van onderwijsinhoudelijk beleid.

In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. Er wordt hierover door het bevoegd gezag met alle directeuren overlegd.


Managementstatuut en MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een rol bij het vaststellen van het managementstatuut. De MR heeft namelijk een adviesrecht met betrekking tot het vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut (artikel 11 lid 1i WMS).

Dit betekent dat de MR zijn mening kan geven over de taken die door het bevoegd gezag worden opgepakt en welke taken op schoolniveau worden besloten. Ook ontvangt de MR aan het begin van het schooljaar het managementstatuut ter informatie, zonder hierom te hoeven vragen. Zo zijn de MR-leden altijd op de hoogte van de taakverdeling bij het bevoegd gezag.


VOO en managementstatuut

Bij vragen over het managementstatuut kunnen MR’s die lid zijn van de VOO contact opnemen met de VOO Helpdesk. Onze experts helpen u graag met de vragen die u heeft over de rechten van de MR en wat er in het statuut moet staan.

De VOO kan uw MR ook helpen met het beoordelen van het managementstatuut, bijvoorbeeld als u deze ter advisering krijgt opgestuurd. Hiervoor kan de MR begeleiding aanvragen. We beoordelen of het statuut aan de wettelijke eisen voldoet en welke vragen de MR erover zou kunnen stellen.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR, het bevoegd gezag en de raad van toezicht zich tot elkaar verhouden.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.