Moet de schoolleiding het activiteitenplan van de MR goedkeuren?

Antwoord

Het activiteitenplan is een document waarin de MR en de schoolleiding samen afspraken maken over de vergaderplanning voor het komende jaar. Op deze planning staan de locaties, data en tijden van de vergaderingen genoemd, evenals de onderwerpen die op de vergaderingen aan bod zullen komen. Veel onderwerpen zijn aan het begin van het jaar al in te plannen, zoals de (meerjaren)begroting, het formatieplan en de schoolgids. Daarnaast kunnen er in de planning onderwerpen worden opgenomen die de schoolleiding of de MR graag willen bespreken los van de jaarlijks terugkerende onderwerpen.

Het activiteitenplan wordt dus niet ‘goedgekeurd’ door de schoolleiding. De MR stelt het plan op en bespreekt deze met de schoolleiding, waarna het plan door MR en schoolleiding samen wordt vastgesteld.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Activiteitenplan

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR en directie samen een goed activiteitenplan of jaarplan kunnen opstellen.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.